Bediüzzaman Hazretlerinin "İttihad-ı İslâm" düşüncesinde, Ehl-i sünnet olmayıp (Caferiler gibi) İslâm dairesindeki diğer mezheplerle ittihad nasıl temin edilecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslâm birliğinin ruhu, İslâm’ın temel esaslarına dayanır. İslâm’ın temel esasları ise imanın altı rüknü ve İslâm’ın beş şartıdır. Bu temel esasları inkâr edenler zaten İslâm’ın dışına çıkmış demektir ve bunlara Müslüman denilemez.

Müslümanlar arasında teferruattaki ihtilaflar, bu anlamdaki bir birliğe zarar vermez ve vermemelidir. Yani bütün Müslümanlar, a'dan z'ye her konuda birleşip sonra ittihat edecekler demek hayalcilik olur.

Caferi kardeşlerimizle aramızdaki ihtilaflar İslâm’ın temel esasları noktasından değil, teferruat noktasındandır ki bu da İslâm birliğine zarar vermez ya da vermemelidir.

Bugün, değil farklı mezhepler, farklı dinden olan milletler bile bazı konularda birlik olup bir çatı altında toplanabiliyor; NATO gibi.

Güçlü bir İslâm devleti teşekkül ettikten sonra, Müslümanlar bu devletin arkasında saf tutarlar inşallah ve tarihte de tutmuşlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan

Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir-bir, bir, bine kadar bir, bir.
Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir-bir, bir, yüze kadar bir, bir.
Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir-ona kadar bir, bir.
Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak mânevî zincirler bulundukları hâlde, şikak ve nifâka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mü'mine karşı hakikî adâvet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i'tisaf olduğunu, kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...