"Eskiden beri i’lâ-yı kelimetullahı ve bekà-yı istiklâliyeti ve İslâm için farz-ı kifaye-i cihadı deruhte ile kendini, yekvücut olan âlem-i İslâma fedaya vazifedar ve hilâfete bayraktar görmüş olan,.." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eskiden beri i’lâ-yı kelimetullahı ve bekà-yı istiklâliyeti ve İslâm için farz-ı kifaye-i cihadı deruhte ile kendini, yekvücut olan âlem-i İslâma fedaya vazifedar ve hilâfete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslâmiyenin felâketi, âlem-i İslâmın saadet ve hürriyet-i müstakbelesiyle telâfi edilecektir. Zira şu musibet, maye-i hayatımız olan uhuvvet-i İslâmiyenin inkişafını harikulâde tâcil etti."(1)

İslam’ın yeryüzünde yayılması, yüceltilmesi, bağımsızlığı ve kötülüklerle mücadele anlamına gelen cihadın ifa edilmesi görevlerini Osmanlı yapıyordu.

Osmanlı yıkılınca bu görevi üstelenecek bir otorite bir hilafet makamı kalmadı. Ve İslam alemi, imameti gidince dağılan tesbih taneleri gibi sağa sola savruldu ve büyük sıkıntı ve zulümlere maruz kaldı.

Üstadımız bu karanlık tabloya rağmen ümitle geleceğe bakıyor ve istikbalde İslam’ın büyük saadet ve hürriyetinin hâlihazırdaki acılara kefaret olacağını müjdeliyor.

Yani Osmanlının dağılması İslam alemi açısından büyük bir felaket oldu, ama bu durum ilelebet devam etmeyecek, gelecekte İslam alemi yeniden ayağa kalkıp o eski haşmetli günlerine kavuşacak inşallah.

Bu arada çekilen sıkıntılar ve musibetler, Müslümanların kardeşlik duygusunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu da göstermiş oluyor. Müslümanların güçlü olması, güçlü bir kardeşlik bağı ile birbirine bağlanmaları ile mümkün. Yani İslam kardeşliği içimizde gelişip büyümez ise, İslam birliği sağlanamaz. İslam birliği sağlanamaz ise, hem dünya hem de İslam alemi kan ağlamaya devam eder.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 52.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...