Block title
Block content

Bediüzzaman, her bir sûrenin, birer küçük Kur’an olduğunu ifade ediyor; bu ne demektir, açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Koca bir şehri, küçük bir haritada veya bir makette ana hatlarıyla görebiliriz. Büyük şeyleri küçük şeylerde dercetmek, Allah'ın hem tabiatta hem de Kur'anda uyguladığı kanunlardan biridir. Mesela koca incir ağacının binlerce meyvesi olur. Bu meyvelerin her biri, ağacın fihristesi gibidir. Hatta her bir meyvedeki her bir çekirdek, o ağacın küçücük bir numunesidir. Keza, Kur'anın tamamı her bir suresinde ana hatlarıyla bulunur.  Hattâ Kur'an Fatiha'da, Fatiha dahi Besmele'de dercedilmiştir.

Bediüzzaman, Kur'an’ın esas maksatları ve asli unsurlarının dört olduğunu söyler:

- Tevhid,
- Nübüvvet,
- Haşir,
- Adalet.
(1)

Bu dört maksat Kur'an’ın tamamında görüldüğü gibi, her bir sûresinde de tecelli edebilir. Hatta bazen bir tek kelâmda bunlara işaret bulunur... Çünkü Kur'an'ın eczası, kelime ve âyetleri, mecmuuna karşı birer ayna hükmüne geçer, birbirinden in'ikas eder. Güya Kur'an müteselsilen âyet, cümle ve kelimelerine o maksatların nurunu veriyor. Aynadaki güneş misali bazen bir kelime ve bir cümle; bir küçük Kur'anı gösterir.(2)

Bediüzzaman, Kevser suresinin ilk âyeti olan “Biz sana kevseri verdik.” sadefinin bu cevherleri tazammun ettiğini söyler.(3)

Âyet, Kevser sûresinin ilk âyetidir. Yani “Zât-ı Zülcelâl Seni nübüvvetle ve maddî-manevî adaleti teminle müşerref ettiği gibi, Cennet'te Kevser'i ihsan ediyor.”

Sadefin içinden inciler çıkar. Kur'an’ın bu en kısa sûresinin ilk âyetinde de Kur'an’ın temel maksatlarını görmekteyiz. "Biz sana kevseri verdik." derken, tevhid ve nübüvvet açıktan görülür. Nübüvvet ise maddî- manevî adaleti temin içindir. Kevser, cennette bir havuz olması itibariyle haşre işaret eder.

Dipnotlar:

(1) Nursi, İşaratu’l-İ’caz, s. 27. Azot, karbon, oksijen ve hidrojen Allah’ın kudret sıfatından gelen tabiat kitabında dört temel unsur olup her tarafta bulundukları gibi, Allah’ın kelâm sıfatından gelen Kur’an’da da tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet dört temel unsur olarak her tarafta bulunurlar.

(2) Nursi, İşaratu’l- İ’caz, s. 28.

(3) Nursi, İşaratu’l- İ’caz, s. 29.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...