Block title
Block content

Kur’an’ın üslubu hakkında bilgi verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ulvî üslûb, yüksek manaların muhteşem ifade­lerle an­latılmasıdır. Kur'an’ın üslûbu, baştan sona âlî bir üslûbtur. “Müslümanlıkta köle almak, köle olmaktır.”(1) di­yen Ah­met Cevdet Paşa gibi bazı beliğ zâtların bazı kelâmları da bu üslûb çerçevesinde mütalâa edile­bilir.
 

Selâhaddin Şimşek’in “Dehâ, ‘imkânsız zannedi­lende mümkünü görebilmek.’ demektir. Gemilerin karada da yüzebilece­ğini sezmek, Mehmetlerden birini ‘Fatih’ ya­par.”(2) şeklindeki vecizesi, süslü üslûb sınırını aşıp, ulvî üslûb seviyesinden kabul edilebilir.

 

Dipnotlar:

 

(1) Miras, Kamil, Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 466- 467.

(2) Şimşek, Selahaddin, Özdeyişler, s. 6.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...