"Beğendiğin şeyde ifrat etme... Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Panzehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beğendiğin Şeyde İfrat Etme"

"Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Panzehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür." (Sözler, Lemeat, Beğendiğin şeyde ifrat etme.)

Her ilacın bir dozajı ve ölçüsü vardır. O ilacın dozajı az olursa tesir etmez, çok olursa zehirleyip öldürür. İlacın hastaya faydalı olması ve tesir etmesi için belli bir kıvamda ve ölçüde olmasını iktiza eder. Aynı durum sevgi ve nefret için de geçerlidir.

Her şeyin ifrat ve tefriti zararlıdır. Muhabbettin de ifrat ve tefriti bir kısım insanları dalalete götürmüştür. İslam dini her şeyde olduğu gibi, muhabbetin ölçüsünü de koymuştur. İnsan kendini, ana ve babasını sever, ancak Hazret-i Peygamber (asm)'den çok sevemez. Hazret-i Peygamberi (asm) Allah’ın kulu ve Resulu, esma-i ilahiyenin en mükemmel aynası ve saltanat-ı ilahiyenin en büyük bir dellalı olarak sever, ama ona uluhiyet isnad edemez. Hristiyanlar Hz. İsa’yı -haşa- Allah’ın oğlu olarak ya da ona uluhiyet sıfatı vererek sevdiler ve dalalete düştüler.

Yine Yahudiler Hazret-i İsa (a.s)’a olan kin ve öfkelerinden dolayı onun nübüvvetini inkâr ederek küfre girmişlerdir. Müslümanlar ise Hazret-i İsa (a.s)'ı bir kul ve resul olarak kabul edip ifrat ve tefritten sakınarak istikametli davranmışlardır.

Yine bir kısım Aleviler Hazret-i Ali’yi (r.a) sevmede ifrat edip dalalete saptılar; Haricîler de ona düşmanlık ederek dalalete düştüler. Ehl-i sünnet ise Hazret-i Ali (ra) haddinde ve makamında kabul edip, ciddi manada sevmekle ölçüyü muhafaza etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...