"Beğendiğin şeyde ifrat etme... Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Panzehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beğendiğin Şeyde İfrat Etme"

"Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Panzehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür."(1)

Bir ilaç düşünelim, bu ilacın bir dozajı ve kıvamı var; bu dozaj az olursa tesir etmez çok olursa zehirleyip öldürür. Tam tesir etmesi için kıvamında ve ayarında olması iktiza eder. Aynı mana sevgi ve öfkede de geçerlidir. Yani sevgi ve öfkenin meşru ve kıvamında olması gerekir.

Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa (as)’ı sevmede ifrata gittikleri için, onu -haşa- ilahlaştırıp o sevgiyi kendilerine manevi bir zehir yapmışlar ve küfre girmişlerdir. Yine Yahudiler Hazreti İsa (as)’a olan kin ve öfkelerinden dolayı onun nübüvvetini inkar ederek küfre girmişlerdir. Müslümanlar ise Hazreti İsa (as)'ı bir kul ve resul olarak kabul edip severek gerçeğe uygun davranmışlardır.

Aleviler Hazreti Ali (ra) beğenmede ifrat edip onu haddinden fazla tasavvur ederlerken, Hariciler de ona düşmanlık göstererek haddinin altına indirmişler, her iki durum da dozaj aşımı olup batıldır. Ehl-i sünnet ise Hazreti Ali (ra) haddinde ve makamında kabul edip, ciddi anlamda sevmekle tam dozajında ve kıvamında kalmışlar.

Hristiyanlara sevgi kontrolü gerekirken, Yahudilere öfke kontrolü gerekir. Birisinin dermanı diğerine dert olur. Alevlerin hastalığına gereken panzehir Haricilere zehir olur.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...