"Belki hırs şiddetlenmiş; onun için fakr-ı hâle düşüyorlar. Çünkü mü’minde hırs sebeb-i hasârettir ve sefalettir." Hırsın şiddetlenmesiyle müminlerin fakr-ı hâle düşmesini nasıl açıklarsınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hırs, kâinata konulmuş kurallara uymadan direkt sonuca ulaşma çabasıdır.

Mesela, ticaret zengin olma yolunda meşru bir yoldur ve bir takım kuralları vardır ve bu kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Meşru olan ticarette hem tüccar hem toplum fayda görüyor. Ticarette hem istihdam hem para akışı hem ahlaki değerler korunuyor ve toplumun geneli bu değerlerden fayda görüyor.

Hırsızlık ve rüşvet ise, zengin olma yolunda kısa ve kestirme bir yoldur. Lakin bu yolda birisi faydalanırken toplumun geneli zarar görüyor. Çünkü insan alın teri dökmez ve bir değer üretmez ise, hem ahlaken hem de üretim açısından topluma faydalı olamaz.

İslam ülkelerinde hırsın bir sonucu olarak hırsızlık, rüşvet, kumar, şans oyunları, hile, faiz, rant, adam kayırma gibi hastalıklar türemiş, bu da fakir kalmamıza sebep olmuştur.

Oysa ticaret, ziraat, sanayi, üretim, alın teri, dürüstlük gibi kavramların topluma hükmetmesi gerekir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Rüşvet ve adam kayırma nasıl fakirliğe yol açar?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Rüşvet ve adam kayırmanın hakim olduğu bir yerde haksızlık ve üretimsizlik var demektir haksızlık ve üretimin olmadığı bir yerde de zenginlik ve refah değil fakirlik ve zillet hüküm sürer demektir. Gelişmiş ülkelerde rüşvet ve adam kayırma asgari seviyede iken geri kalmış ülkelerde bu azami seviyededir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Geri kalmış ülkelerde adam kayırma olunca,üretimsizlik nasıl oluyor?Onu anlayamadım..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Adam kayırmanın hakim olduğu bir yerde üretken ve çalışkan insan çalışmak istemez çünkü emeğini takdir edecek bir mekanizma değil kayırgan bir mekanizma hakimdir. Yükselmede çalışmaya ve üretmeye değil torpile bakılan bir yerde üretim şevk ile yapılamaz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Allah razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

MAİDE ,AYET.8.Ey iman edenler Haktan yana olup bütün gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin.AYET..44... O halde ey hakimler ,insanlardan korkmayın ,Benden korkun.Ayetlerimizi az bir menfaat karşılığı satmayın.kim ALLAH'ın indirdiği hükümler ile hükmetmez ise işte onlar tam kafirdirler. NİSA, AYET.135 EY iman edenler Haktan yana olup var gücünüzlke,bütün işlerinizde adalet üzre olun...Allah için şahitlik eden insanlar olun...Bu şahitlik kendi aileniz aleyhinde olsa dahi....nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın....Bunun gibi nice AYETLER ile Müminlerin Adaleti gözetmeleri emredilmiştir.HIRS nefis ve şeytandandır.Aklı ve Melekeyi alır yerine Şeytanı ve nefsi koyar.Böylece esir olan insan her türlü günahı işleyebilir duruma gelir.Başka ayetlerde de ''Hakimlerin,İnsanların ve şahitlerin rüşvet yememeleri/teklif ertmemeleri aksi takdirde bu rüşvetlerin ,Ahirette karınlarına doldurulmuş ateş olarak kendilerine verilecekleri anlatılır.''Adam katırmanın diğer adı iltimas geçme veya günümüz argosu ile TORPİL dir.hakkı ve/veya layık-ehil olmayan birisinin bir makama veya işe getirilmesidir.Dünyevi zararı,Diğer İnsanların işleri aksayacak,vakit,emek ve malzeme-para,adalet kaybına sebep olacaktır.Bir ülkede atamaların oranı bu şekilde arttıkça maddi kayıplarda zincirleme olarak o oranda artacaktır.sonunda O ülke iflah olmaz bir konuma gelecektir.Birde insanların güveninin kaybolmasıyla ortaya çıkan olumsuzlukları düşünün.Verdiği verginin sorumsuzca kullanıldığını düşünen insanın en basitten yapacağı şey VERGİ kaçırmak olacaktır.Niçin;Kendisine hizmet olarak dönmeyen,çarçur edilen parasına sahip çıkmak için.Daha sonrada bu alışkanlık olacak sari illret gibi tüm toplumu saracaktır.Bu Ülke gelişebilir mi?????
Asıl felaket Ahirette karşısına çıkacaktır.Torpil ile işe alınan,makama getirilen kişinin işlediği her hata ve günahtan dolayı zincirleme yani logaritmik olarak ;iltimas geçenler de sorumlu olacak günahlar adeta dağdan yuvarlanan çığın en dipte aldığı büyüklük mesabesinde önüne koyulacak ver bakalım hesabını denecektir. Hz. Ömer'in ra Namazlarda böyle ayetleri okurken düşüp bayıldığını bilirsiniz.İşte O koca Ömer ra Bu ilahi adalet karşısında bu yüzden karınca kadar ufalmış ve güç yetirememiş ve bayılmıştır.Zil zal suresinin son iki ayetinde zer miktar hayır /şerrin mutlaka hesabının sorulacağı açıkca belirtilmektedir.O nedenle hangi konu olursa olsun kesinlikle Adalet ile hükmetmek müminin şiarı olmalıdır.Asla dünyevi bir menfaat,fayda gözetmeksizin hareket edilmelidir.Bu da Tam bir İhlası gerektirir.Allah'tan başka tagutlar edinilmesi ayetle yasaktır.O halde kim Hakkın hukukunu,gözetmez onun yerine bir şey koyarsa, kendine bir tagut edinmiş demektir. İşte Müminler Adaleti ve Hakkın hukukunu gözetmede b u yüzden defalarca uyarılmakta ikaz edilmektedir.Bir başka ayettede '' Bu şekilde hakkın hukukunu ve adaleti gözetmeyenlere yardım edilmemesi vurgulanmakta ve yasaklanmaktadır'' Artık ne diyeyim Hiç Mümin ŞER de yardımlaşır mı? Olacak iş midir.İşte böyle yapanların aldığı maaş,kazandığı para dahi haramdır.Hemde katmerli haram.Ailesinin kursağından haram geçirerek Ahirette ve dünyada kurtuluş olur mu.? İltimas ile işe girenin bu meslekten kazandığı para,aldığı emeklilik...... düşünün hiç helal olurmu.? Üç milyon sayfaya 23 çift kromozomdaki DNA molekülünü unutmadan,karıştırmadan dizen bir RAB hiç bizi ve işlerimizi unuturmu?? Allah'ım biz senin hukukunu ikame etmekten uzağız.Bizi af edecek ve kurtuluşa erdirecek sadece senin keremin ve lütfundur.Bizi af et. Amin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...