"Ben de her birinize derecesine nisbeten eski zaman üstadlarının icazet almaya lâyık olan talebelerine icazet-i ilmiyeyi verdikleri misilli icazet veriyorum." Bu talebeler kimler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız bu gibi mektupları hizmetin başında bulunan ağabeylere gönderdiği için, buna muhatap olabilecek bütün ağabeyler kastedildiği gibi, o zamanki Hüsrev Ağabey, Hafız Ali Ağabey, Sabri ağabeylerle beraber yeni kuşak dediğimiz ve ileride hizmeti yüklenecek Zübeyr Ağabey, Sungur Ağabey, Tahiri Ağabey gibi ağabeyler daha çok bu icazete layık görülmüş de olabilir.

Üstadımız Risaleleri anlayarak ve kabul ederek okuyanlara,

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(1)

diyerek, mühim bir alim payesini ve icazetini verdiği gibi,

"Çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz."(2)

ifadesiyle de bu risaleleri okuyanların iman konularında fetva verebilecek bir makama geldiğini görüyoruz.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...