"Ben sözlerimle Muhammed’i (a. s.m.) övmüş olmadım; aslında sözlerimi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmla övmüş ve güzelleştirmiş oldum." Bu söz kime aittir ve burada söylenmek istenen nedir, tevazudan dolayı mı böyle söylenmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birkaç Arap Edebiyatı kitaplarında da geçen bu söz, Peygamber Efendimiz (asm)'in şairi olan Hassan bin Sabit’e (ra.) aittir.

Bu sözde asıl anlatılmak istenen husus, Hazret-i Muhammed (asm.)'i manevî azamet ve kibriyasını övmenin imkân dâhilinde olmadığına dikkat çekmektir. "Ben seni övme yolunda ne kadar gayret ve cehd göstersem de benim sözlerim hakikati ile ne seni anlatabilir ne de övebilir." deniyor. "Benim sözlerim seni övmeye güç yetiremez, tam aksine, senin o güzel ismin ve sıfatların benim sözlerimi güzelleştirir ve kıymettar kılar." denilerek Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)’ı hakkı ile övmenin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin Mektubat'ında geçen bu sözü, Üstad Hazretleri de 19. Sözün başına almıştır.

"Kur’ân’ın hakaik-i i’câzını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur’ân’ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvîleştirdi.”(1)

Şeklinde kullanılması da aynı sözün, farklı bir sahada kullanılmasına bir misaldir. Bunun misallerini çoğaltmak mümkündür.

Burada söylenen bu sözler, tevazu değil hakikattir. Zira hakikat noktasında nazarı cüz’î olan bir insanın, ezelî bir ilimden gelen Kur’an’ı hakkı ile övüp takdir etmesi mümkün değildir. Bu mânaya şu ayet zımnen işaret ediyor:

"Eğer Allah’ın kelimelerini yazmak üzere, dünyadaki bütün ağaçlar, kalem olsaydı ve denizlere de yedi deniz daha katılıp bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir yine de Allah’ın sözleri tükenmezdi. Allah, öyle azîz, öyle hakîmdir."(Lokman, 31/27)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...