"Benim, beşerin hilkâti hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hâtırası için, fesâtlarını nazara almam, fermân etmiştir." buradaki hikmet nedir, konuyu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Benim, beşerin hilkâti hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hâtırası için, fesâtlarını nazara almam" fermân etmiştir."(1)

Yukarıda ki ifâdelerde geçen "Hikmet" ten murâd, Efendimiz'dir. (s.a.v.) Neden Efendimiz (s.a.v.) olduğunu ise, Yirmi Dördüncü Mektup'ta Üstâd, şu şekilde izâh etmiştir:

"Duanın tesiri azîmdir. Hususan dua külliyet kesb ederek devam etse, netice vermesi galiptir, belki daimîdir. Hattâ denilebilir ki, sebeb-i hilkat-i âlemin birisi de duadır. Yani, kâinatın hilkatinden sonra, başta nev-i beşer ve onun başında âlem-i İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın muazzam olan duası, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir. Yani, Hâlık-ı Âlem, istikbâlde o zâtı, nev-i beşer nâmına, belki mevcudat hesâbına bir sâadet-i ebediye, bir mazhâriyet-i esmâ-i İlâhiye isteyecek bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı halk etmiş."(2)

Demek insanın yaratılmasının en önemli sebebi, Efendimiz'in (s.a.v.) duasıdır ki, Allah, o duayı geri çevirmemiştir. Fesad çıkaran bir kavim olsa bile

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz.
(2) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup Birinci Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...