"Cinlere halife olmakla beraber, beşerde kuvve-i gadabiye ve şeheviye dahi ilâveten halk edilmiştir. Bunlar, cinlerden daha ziyade fesat yapacaklardır." Cinlerde bu kuvveler yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cinlerin fıtrat ve tabiatı, insanların fıtrat ve tabiatından hem farklı hem de eksiktir. Yani insan türü her noktada cinlerden üstün bir mahiyette yaratılmışlardır.

Elbette bu imtiyazın birde bedeli vardır. Yani insanın hayırda nasıl kainatın halifesi ve en yüksek derecesine çıkması imkan dahilinde ise, aynı şekilde şer ve fesat noktasından da en aşağı ve an tehlikeli boyutlara inmesi imkan dahilindedir.

İşte insanı hayırda ve şerde o yüksek veya alçak mevkilere atacak şey, insanın fıtratına konulmuş ve sınırları olmayan şehvet, öfke ve akıl kuvveleridir. Bu kuvveler şeriat ile ıslah ve terbiye olunursa, insanı kainata halife yapar, yok şeriatın terbiye ve ıslahına girmez ise bu sefer de fesat ve şerde her şeyi ve herkesi geçer demektir.

Yani insan hayır ve şer noktasında potansiyel olarak en yüksek ve zirvededir ki bunun en temel vasıtaları bu üç kuvvettir. Cinlerde bu kuvveler olsa bile insandaki gibi şiddetli ve keskin değildir, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...