Block title
Block content

30. âyetin tefsiri

İçerikler

 1. "Yeryüzünde bir halife yaratacağım." Buradaki halife Allah'a mı yoksa cinlere mi bakıyor? 2. İlk saat, sefine nasıl bir saat ve sefine olmuş? 3. Ve Hz. Süleyman'ın bir günde iki aylık mesafesi kaç kilometredir ve ne kadar süratlidir?

 2. "Fıtratın namuslarına nüfuz eden kuva-yı sariye ile tâbir etmişlerdir." cümlesini açıklar mısınız?

 3. "Kâinatın irtibatını, hayatını temin için, hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kâfi gelmez mi?" Burada ne denilmek isteniyor?

 4. "Beşerin o şürur ve fesatları, onda vedia bırakılan sırra mukabele edemez, affolur." Buradaki "sır" ifadesi ile anlatımak istenen nedir?

 5. "Beşerin o şürur ve fesatları, onda vedia bırakılan sırra mukabele edemez, affolur." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Beşerin o şürur ve fesatları, onda vedia bırakılan sırra mukabele edemez, affolur." ifadesini izah eder misiniz, affolmaktan maksat nedir?

 7. "Benim, beşerin hilkâti hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hâtırası için, fesâtlarını nazara almam, fermân etmiştir." buradaki hikmet nedir, konuyu açar mısınız?

 8. "Benim, beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hâtırası için, fesatlarını nazara almam." cümlesini izah edip, bu hikmetlerden bahsedebilir misiniz?

 9. "Cinlere halife olmakla beraber, beşerde kuvve-i gadabiye ve şeheviye dahi ilâveten halk edilmiştir. Bunlar, cinlerden daha ziyade fesat yapacaklardır." Cinlerde bu kuvveler yok mu?

 10. "Allah seni terbiye etmiştir, hadd-i kemale eriştirmiştir ve seni beşere mürşid kılmıştır ki, fesatlarını izale edesin." cümlesindeki SENİ ifadesi kime bakıyor?

 11. "Vücut, hayr-ı mahzdır. Halk, Allah’ın fiilidir; Allah’ın fiili, lâyüs’eldir. Ancak melâikeyi şüpheye dâvet eden ve istifsarlarına mûcip olan, جَعْل’dir." melâikeyi şüpheye dâvet eden manayı izah eder misiniz?

 12. İşaratü'l-İ´caz'ın sonlarında, neden bazı ayetlerde ben, bazı ayetlerde ise biz ifadesinin kullanıldığını izah ediyor. Bu bölümdeki cümleyi açıklar mısınız? "Allah bazı icraatlarını vasıtalarla yaptırıyor." ifadesi şirk işmam eden bir ifade olmaz olur mu?

 13. "Halifetün: bu tabir arzın, insanların hayatına elverişli şeraiti hâiz olmazdan evvel,.. (...) o idrakli mahluk cinlerden bir nev´i imiş; yaptıkları fesattan dolayı insanlar ile mübadele edilmişlerdir." Açıklar mısınız?

 14. Dünyaya insanlar gönderilmeden önce dünyada kim yaşıyordu? İnsan nesli yok oldukta sonra kim yaşayabilir? Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 15. "İnsanın ahvâli, vaziyetleri ne tabiatın iktizasıdır ve ne de fıtratın icabıdır; ancak bir câilin ca’li iledir." cümlesini açıklar mısınız? Ayrıca idrakli mahluk hakkında bilgi verir misiniz?

 16. "Melaikenin "enec'elu" ile yaptıkları istifhamdan maksat ca'le itiraz, "ca'li" inkar etmek değildir." "...insanın ahvali vaziyetleri ne tabiatının iktizasıdır ve ne de fıtratın icabıdır ancak bir "cailin ca'li" iledir." ifadelerini açıklar mısınız?

 17. "Arz, takvâ üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir." cümlesini izah eder misiniz?

 18. "Cenâb-ı Hak, hayr-ı mahz olarak melâikeyi yaratmıştır, şerr-i mahz olarak da şeytanı yaratmıştır." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...