Besmele'nin, Fatiha'nın fihristesi ve Kur’ân’ın mücmel bir hülasası olması, ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân-ı Kerîm'de ele alınan konular ana hatlarıyla Fatiha suresinde de vardır. Fatiha’da birer çekirdek halinde verilen derslerin tafsilatlı şekli Kur’ân-ı Kerîm'dedir.

Şöyle düşünebilir:

Kur’ân, Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından bahsetmekte ve Allah’ı insanlara böylece tanıtmakta, onlara marifet dersi vermektedir.

Fatiha'da geçen, Allah, Rabbü’l-âlemîn, Rahmân, Rahîm isimleri, bütün bu isim ve sıfatlara bir numunedir.

Kur’ân'da ahiretle ilgili çok sayıda âyet vardır. "Malikiyevmiddin" âyeti, bütün bu âyetlerin hülasası gibidir.

Kur’ân'da ibadete, ahlâka, muamelata, ahkâma dair bütün âyetlere “iyyakena’büdü” âyetiyle işaret edilmektedir.

Kur’ân'da geçen bütün dua ve iltica ayetleri de “iyyakenestein” âyetinde dâhildir.

Sırat-ı müstakimin, bir başka âyette belirtildiği gibi, “nebilerin, sıddıkların, şüheda ve salihlerin yolu” olduğu nazar alındığında, bütün peygamber kıssalarının ve salih kimselere dair bahislerin de Fatiha'da mücmel olarak bulunduğu anlaşılır. Bunların tamamı Allah’ın kendilerine in’am ettiği, ihsan ettiği (enamte aleyhim) bahtiyar insanlardır.

Firavun’dan, Karun’dan Ebu Leheb’e kadar, Allah’ın gazabına uğrayan, doğru yoldan sapan kimselere gelince bunların hepsi “mağdup ve dallin” güruhundandırlar ve Fatiha’nın son kısmı bunların kıssalarının bir hülasası gibidir.

Besmelenin Fatiha’nın hülasası olmasını şöyle anlamak mümkündür:

Kur’ân-ı Kerîm, Allah’tan, dünyadan ve ahiretten bahsetmektedir. Besmele ise, bütün bunların çekirdeği gibidir. O da Allah’ın ismiyle başlar, Rahmân ismiyle dünyaya, Rahîm ismiyle de âhirete işaret eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...