Üstad Hazretleri On Dördüncü Söz’e الر ٭ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ âyetiyle başlamıştır. Âyetin kısaca bir izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce söz konusu âyet-i kerîmenin mealini verelim, daha sonra tefsir kitaplarından kısa bir açıklama takdim edelim:

“Elif lâm râ. Bu öyle bir kitaptır ki, her işi hikmetle yapan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından âyetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş, sonra tafsilâtıyla açıklanmıştır.” (Hûd, 11/1)

“Kur’ân âyetleri sağlam şekilde tanzim edilmiştir. Bu sağlamlık hem lafız, hem de mâna itibariyledir. Ona ne yanlışlık, ne noksanlık, ne de tenakuz ârız olmaz. Yine bu sağlamlık, onun hükmünün devamlı oluşunu, kendinden sonra onu neshedecek bir İlâhî kitap gelmeyeceğini de ifade eder."

"Fussilet, yani fasledildi kelimesi için 'tafsilen açıklandı, mücmel bırakılmadı' manası verildiği gibi, 'fasıl fasıl çok konulara yer verdi' şeklinde de mâna verilmiştir. Bu ikinci manaya göre, onda iman, ibadet, peygamber kıssaları, helal ve haramlar gibi birçok mevzu harika bir nizam ile yer almıştır."

"Bu tafsilin 'Hakîm' ve 'Habîr' olan yani, hikmetiyle her şeyi yerli yerinde yapan ve ilmiyle her şeyden haberdar olan Allah tarafından yapıldığı haber verilmiştir. Allah bütün âlemleri hikmetli yarattığı gibi, O’nun bütün emir ve yasakları da hikmetlidir. 'Habîr' ismiyle, kâinatın yaratılış safhalarından, insanın ana rahmindeki geçirdiği devrelerden, insanlık tarihinde yaşanan ve peygamberlerin başına gelen hâdiselere kadar her şeyden haberdardır. Nitekim bu sûrede peygamber kıssalarına oldukça yer verilmiştir. Bunun 'Habîr' ismiyle yakın alâkası vardır.”

İlave bilgi için tıklayınız:

- 143. DERS (Hud Suresi, 1-12) İlâhî Mesaj.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...