Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?

Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risaleler başlıca on iki cilt halindedir. İşaratü'l-İ'caz ve Muhakemat ile birlikte on dört cildi bulmaktadır. Bunların açılımı yüz otuz risale yapar. Sözler otuz üç adet, Mektubat otuz üç adet, Lem'alar otuz üç adet, Şualar on beş adet.. Mesnevi-i Nuriye on iki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca Tarihçe-i Hayat, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Asa-yı Musa, İşaratü'l-İ'caz, Emirdağ Lahikası-I ve II, Kastamonu Lahikası, Barla Lahikası, Muhakemat, Lemeat olmak üzere, bu şekilde Külliyat'ın toplamı YÜZ OTUZ'U bulmaktadır.

Tabi Risale-i Nur'da bu husus net bir şekilde belirtilmediğinden, bizler bu tasnifi yapmayı uygun bulduk. Farklı tasnifler de yapılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurrumuz

Muhakemat'ın üzerinde Risale-i Nur Külliyatından yazmıyor... dahil edilebilir mi? Münazaratta yazıyor... ALLAH razı olsun..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurrumuz
hem 27. mektup ayrı hem de lahikalar ayrı mı sayılıyor.. ALLAH razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

İsim olarak geçmiyor; ama, Üstad'ın kitaplarından biridir.
Hayır, ayrı sayılmıyor. İkisi de bir kabul ediliyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami
"Malûmdur ki, Risale-i Nur, başta otuz üç adet Sözlerdir ve "Sözler" nâmıyla yâd edilir. Fakat, Otuz Üçüncü Söz müstakil değil, belki otuz üç adet Mektubattan ibarettir. Ve "Mektubat" namıyla zikredilir. Sonra Otuz Birinci Mektup dahi müstakil değil, belki otuz bir adet Lem'alardan (31ve32. lemalar 31 ve 32. mektubdurlar 33. lemada Mesnevii nuriyedir) mürekkeptir ve "Lem'alar" adıyla müştehirdir. Sonra Otuz Birinci Lem'a dahi müstakil olmamış; o da inşaallah otuz bir adet Şuâlardan mürekkep olacak." 33sözler 33mektubat 33lemalar 31şualar 130 sayısı tam olarak çıkıyor. fakat Şualar 31 değil 15 adet. Üstadın Emirdağ Lah.sında şöyle bir ifadesi var: "Risale-i Nur'un 130 parçasından bir parçası olan Gençlik Rehberi, vatan ve milletin saadetinde en birinci vesilelerden birisidir." Şualar risaleleri itibariyle tüm külliyatın bir hülasası gibi olduğundan, 16dan 31. şuaya kadar olan kısmı ASA-YI MUSA İMAN VE KÜFÜR MUVAZANELERİ KÜÇÜK SÖZLER GENÇLİK REHBERİ HANIMLAR REHBERİ gibi terkib risaleler olabilir. Yahut Eski Said dönemine aid Muhakemat, Sunuhat, Tuluat... gibi risaleler olabilir. Elimizde kesin delil yok. Fakat eksik kalan 16 risale muhtemelen numarası olmayan kitaplardan oluşuyor olabilir. Risalelerin müellifi 130 diyorsa 130 dur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
NuRCu021
Allahu a lem bu risale sayılarında birden fazla terkip var. Zira barla lahikasıdumas neşriyat sayfa 357 de tabiat risalesi için yüz yirmi sekizinci risale diyor mutebaki lema ve 15 şua yi ilave edersek. Yüz otuzdan geçer.yine yirmi dokuzuncu mektubun fihrist kisminda en başta yirmi dokuzuncu mektub için büyük küçük 17 risale diyor .yine yirmi sekizinci mektub için 8 risale diyor 1. Risale olan birinci mesele 2.risale olan ikinci mesele ila ahir diye gidiyor bu terkipe göre sadece mektubat 50 risaleden ziyade... Bütün risaleler ise 150 ye yaklaşan bir rakama erişir el hasıl bu fakir der ki risale i Nur un risalelerinin farklı farklı sayılma cihetleri vardır nitekim bir kısmına yukarıda işaret ettik... Selam... Eddaî ve'l Müsted'i ve ahikumul uhrevî
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
halili

Üstatın 14 kitabı olan külliyat kitabının diğer kitaplarından farkı nedir? Diğer kitapları külliyata neden dahil edilmedi. Külliyatın hepsi yeni said; külliyatın dışındaki kitaplar eski said döneminde mi yazıldı?

Değerli Kardeşimiz; eski Said dönemindeki eserlerden mesela Muhakemat, Risale-i Nur külliyatının içerisine dahil edilmiştir. Fark sadece yöntemdedir. Yoksa ilk dönem eserleri veya eski Said kötü değil. Zamanın idarecileri malumunuz İslama karşı, hatta saldırgan tavırlar içerisindedir. Üstad da yeni Said dönemi denilen zamanda, bütün mesaisini imana teksif etmiştir.

Nihai olarak; külliyatın son halini bizzat müellifi vermiştir. Kendi tensibi ile eski eserlerinden bazı bölümleri külliyata dahil etmiştir. İlk dönem eserleri ayrıca basılmıştır. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...