"Bir bedevi yalnız dört şeye muhtaç iken; medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa’y masrafa kâfi gelmediğinden hileye harama sevketmekle ahlâkın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev’e verdiği servet, haşmete bedel..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir bedevi yalnız dört şeye muhtaç iken; medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa’y masrafa kâfi gelmediğinden hileye harama sevketmekle ahlâkın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev’e verdiği servet, haşmete bedel; ferdi, şahsı fakir, ahlâksız etmiştir. Kurûn-u ûlânın mecmu-u vahşetini bu medeniyet bir defada kustu. Âlem-i İslâmın şu medeniyete karşı istinkâfı cây-ı dikkattir. Zira istiğna ve istiklâliyet hassasiyle mümtaz olan şeriattaki İlâhî hidayet, medeniyetin esası olan Roma felsefesinin dehâsıyla aşılanmaz."(1)

Bu zamanın medeniyet anlayışı, zaruri olmayan şeyleri zaruri hale getirmek sureti ile fertleri fakirleştirip ahlaksızlığa sevk ediyor. Eski dönemlerde üç dört şeye muhtaç olan fert, bu zamanın israflı ve hevai medeniyet anlayışı ile yüz şeye muhtaç hale getirilmiştir. Bu yüz şeyi kazanacak güç ve serveti kendinde bulamayan fert, haram ve ahlaksız yollara başvurmayı normal ve sıradan addetmiştir.

Bu zamanın bozuk medeniyeti, toplumlara ve milletlere bahşetmiş olduğu zenginlik ve debdebeyi bireylere takdim edemiyor, bireyleri fakirleştirip ahlaksızlaştırıyor. Avrupa ve Amerikanın şu andaki halleri bir şahittir. Dışı süs içi pis bir medeniyet olmaktan öteye geçemediler.

Eski kavimlerin bir tek hataları şimdi bir kavimde topluca bulunuyor. Mesela, Medyen kavminin ölçü ve tartıda hile etmesi, Amelikan (eski bir kavim) kavminin kibir ve gururu, Lut kavminin eşcinsellik rezilliği şimdi bir kavimde cem olmuş. Bütün bu rezillik ve çarpıklıkların temelinde de bu zamanın hakim materyalist medeniyeti yatıyor.

Bugünkü Batı medeniyetin kökü ve esası eski Roma ve antik Yunan kültürüne dayanır. Yani sıralama olarak antik Yunan kültürü birinci sırada, eski Roma ikinci sırada bugünkü Batı medeniyeti ise üçüncü sıradadır. Bu medeniyetlerin belki şekil ve dış cephesi ayrı olabilir, lakin bu medeniyeti ayakta tutan ruh üçünde de aynıdır. Bir cihetle bu ruh tenasüh ile önce Yunan, sonra Roma, en nihayetinde Batı medeniyetinde devam etmektedir.

Antik Yunan medeniyetinin pagan (putperest) kültürü birçok süreçlerden geçmesine rağmen, yine de temel felsefesi olan pagancılığı sonraki kültürlere aktarabilmiştir. Mesela, Roma medeniyetinin Hristiyanlığa girmesi ile pagan kültürü başka isimlerle Hristiyanlığın içine girip hayatiyetini devam ettirmiştir. Hristiyanlıktaki teslis ve vasıtayı ilahlaştırma hastalığı, antik Yunan ve eski Romanın pagan kültürünün bir devamı niteliğindedir.

Üstad Hazretlerinin burada asıl dikkat çekmek istediği husus, "Yunan ve Roma medeniyeti ile Hristiyanlık dini arasında bu kadar mezci gerektiren şartlar ve zemin varken, yine de tam manası ile mezci mümkün olmuyor ise, nasıl olur da İslam ile Yunan felsefesi arasında bir ortak nokta ve bir birliktelik temin edilebilir?" diyerek, bazı müfessirleri ve İslam filozoflarını tekdir ediyor.

İslam hakikatlerinin hiçbir harici medeniyet ve felsefe ile izah edilip aşılanmasına ihtiyacı yoktur. İslam dininin hidayet yapısı İlahidir, beşerin karanlıklı ve karmaşık söylemleri ile onu şerh ve izah etmeye kalkışmak veya ortak ve melez bir medeniyet oluşturmaya yeltenmek, İslam dinine bir hıyanettir. İslam’ın hidayet sistemi, insanı ve insanlığı her iki cihanda da mesut etmeye yeterli ve kafidir; onun bunun medeniyet anlayışları ile takviye ve teyit edilmeye muhtaç değildir.

Ne zaman hariçten bir şeyler girdi İslam dünyası safiyetini yitirdi ve geriledi. Ne zamanki İslam’ın saf ve berrak hidayeti hükmetti ise, Müslümanlar cihana hükmetti. Asr-ı saadet gibi...

(1) bk. Şuuat, Marifetü'n-Nebi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırmada, 2007' de İsveç'teki bebeklerin yüzde 54'ünün gayri meşru ilişki sonucu dünyaya geldiği ortaya çıktı. Araştırmada, İsveç'i yüzde 46 oranı ile Danimarka ve yüzde 39 oranıyla Fransa'nın takip ettiği bildirildi. Diğer Avrupa ülkelerinde doğan evlilik dışı çocukların oranı ise şöyle: İngiltere'de yüzde 37, İrlanda'da yüzde 27, Portekiz'de yüzde 20, Hollanda'da yüzde 19, Almanya'da yüzde 18, Belçika'da yüzde 15, İspanya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 8, Yunanistan'da da yüzde 3 http://www.tevhidhaber.com/news_detail.php?id=27725
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...