Bir çiçeğe baktığımızda onu kimin yaptığını nasıl anlarız? Çiçeğin üzerinde Allah'ın yaptığına dair bir işaret var mıdır? Aklı ve kalbi tatmin edecek bir açıklama yapabilir misiniz? Sebep ve tabiatın hiç etkisinin olmadığın izahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir çiçeğin toprak altında filizlenip yeşermesi ve en sonunda çiçek haline gelebilmesi için, bütün kainatın bir fabrika ayarında uyum ve ahenk içinde işlemesi ve çalışması gerekiyor. Çünkü çiçeğin büyüyebilmesi bütün kainat ve içindekiler ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilişkilidir.

Toprağa, havaya, güneşe, bulutlara, dünyaya hükmü geçmeyen birisi çiçek üzerinde tasarruf iddia edemez. Çiçeğin yeşermesi için toprak dayelik (dadılık) ediyor, bulut suluyor, güneş ısıtıyor, dünya mevsimlerin oluşması için müthiş bir ahenk içinde dönüyor vesaire.

Bütün bunların olabilmesi için, kainatın bir bütünlük ve sistem içinde hareket etmesi gerekiyor. Mesela, Samanyolu galaksisi rayından çıksa güneş sistemi harap olur, güneş sistemi harap olursa dünya harap olur, dünya harap olursa çiçek olmaz. Demek çiçeğin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi Samanyolunun rayında olmasına bağlı ve bağımlı kılınmış. Kainat bölünmez ve parçalanmaz bir bütün gibi işliyor.

Bu durumda ya bütün unsurlar şuurlu ve akıllı bir şekilde meşveret ederek ortak hareket edip çiçeği oluşturuyorlar, diyeceksin ya da sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Allah bütün kainata hükmediyor ve bütün kainatı çiçeğin oluşumunda istihdam ediyor diyeceksin.

Birinci fikrin imkansızlığı ve saçmalığı çok açık olduğu için, mecburen ikinci fikri kabul edeceksin.

Çok af edersiniz üzerine tükürdüğümüz, ipislediğimiz toprağa ilahlık payesi vermek ahmaklıktan başka bir şey olamaz. Akılsız, şuursuz, kör ve cansız sebeplerin, böyle muazzam işleri, meşveret ederek ifa etmesini kabullenmek en büyük akılsızlıktır.

Özetle, bir çiçeği yaratabilmek için bütün kainatı avcunun içinde tutman gerekiyor. Bütün kainatı avcunun içinde tutabilmen için sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olman gerekiyor. Sonsuz irade, ilim ve kudret sahibi olan ancak Allah'tır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...