"Bir cinsin bütün envâı, bir nev’in bütün efrâdı, âzâ-yı esâsîde muvafakat ve müşâbehetleri nasıl ispat ederler ki, tek bir Sâniin masnularıdır..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Bir cinsin bütün envâı, bir nev’in bütün efrâdı, âzâ-yı esâsîde muvafakat ve müşâbehetleri nasıl ispat ederler ki, tek bir Sâniin masnularıdır. Çünkü, vahdet-i kalem ve ittihad-ı sikke öyle ister. Öyle de, bu meşhud suhûlet-i mutlaka ve külfetsizlik, vücub derecesinde îcab eder ki, bir Sâni-i Vâhid’in eserleri olsun. Yoksa, imtina’ derecesine çıkan bir suûbet, o cinsi in’idama ve o nev’i, ademe götürecekti."

Bir canlı türünün bütün fertleri, organlarının şekilleriyle, hususiyetleriyle, sayılarıyla, yerleriyle tam bir muvafakat gösteriyor. Yani, hepsinde mükemmel bir birlik ve beraberlik var. Bu hal gösteriyor ki, bunların hepsi bir tek Zât’ın eserleridir; aynı Zât’ın kudret kalemiyle yazılmışlardır.

Bu hakikat bir misal olarak veriliyor. Yani, bu hüküm ne kadar kat’î ise, eşyanın yaratılmalarında görülen mutlak kolaylık ve külfetsizliğin Allah’ın birliğine delaleti de o kadar kat’îdir.

Cenab-ı Hakk’ın sıfatları hem mutlak, hem sonsuzdur. İradesi ve kudreti küllîdir, bir anda hadsiz işleri birlikte görür.

Hastalanmış bir gözün tedavisi aylarca sürerken, Cenab-Hak bir baharda sayılamayacak kadar çok gözleri birlikte ve sonsuz bir kolaylıkla yaratıyor. Bir çift karasineğin bir baharda beş buçuk milyar olduğu tespit edilmiş. Demek ki, bir çift karasineğin torunlarına bir baharda on bir milyar göz takılmış oluyor. Buna bütün sinek ve böcek taifelerini ve nihayet bütün hayvanları dâhil ettiğimizde, sonsuz denecek kadar gözün, yine sonsuz bir kolaylıkla yaratıldığını görürüz.

Bu kolaylık, tümünün aynı sonsuz sıfatlarla ve birlikte yaratıldıklarını gösterir. Aksi halde, bunların sebepler eliyle yahut kendi kendilerine meydana gelmeleri imkânsız olduğundan bütün bu mahlûklar yoklukta kalacaklardı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...