Bir çok Nur talebesi evlenmiyor. Sebebini ise Peygamber (asm)'in, evlenmeyip kendini İslam'a adayan insanları övücü hadisine bağlıyorlar. Böyle bir hadis var mı ve yaptıkları doğru bir şey mi? Evlenmeden hizmet etmek hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün Nur talebeleri için olmasa da, bazı özel kişilerin evlenmemesinin ve böylece iman - Kur'an davasında samimi ve ihlaslı hizmet etmesi güzeldir. Buna başta Bediüzzaman hazretlerinin ve Onun yetiştirdiği sağlam ve sütun gibi nur talebesi ağabeylerin hayatı şahittir. Her insan bir değildir. Her insan için aynı hükmü koymak da yanlış olabilir. Mesela bazı Peygamberlerin (a.s) çok eşi bulunduğu halde, bazılarının evlenmemesi, her iki gurubun da hikmetli ve şartlar noktasında olması gereken şekilde davrandıklarını ortaya koyar.

Evlenmenin, kişinin durumuna göre farz, mekruh, sünnet, mubâh ve haram yönleri vardır. Mesela, kişi geçimsiz biri ise ve dahası ailesine haram yedirecekse, böyle bir kimsenin evlenmesi mekruh sayılmıştır.

- Haram yiyen bir kişi, bu durumundan ötürü hesaba çekileceği gibi, böyle birinin başkasının kızına ve ondan doğacak çocuklara haram yedirmesi de haramdır. İşte bu durumda olan bir kişinin evlenmesi, bir kısım ulemâya göre en azından tahrimen mekruh sayılmıştır.

- Kişinin mâli imkânı var ve zina korkusu yoksa onun evlenmesi sünnettir.

- Zinaya düşme ihtimâli olan kişinin evlenmesi ise farzdır. Bu itibarla evliliğin hükmü şahısların durumuna göre değişmektedir.

Hz. Mesih (as) ve Hz. Yahya (as) evlenmemişlerdir ve Hz. Mesih ve Hz. Yahya gibi imana hizmet eden, ahlaksızlığa sapmamış, daha tertemiz bir hayli bekâr vardır.

Evet, bu mevzu şahıslara göre değişmektedir. Mutlak bir şey söylemek oldukça zordur. Kimisi evlenmeden âlâ-i illiyyine çıkar, kimisi evlenerek âlâ-i illiyyine çıkar. Kimisi evlenmez esfel-i safiline sukut eder, kimisi evlenir esfel-i safiline sukut eder.

İzdivaç yapan bir kısım erkeklere, evlendikten sonra nefsin kadınlara olan alâkasının kesilip kesilmediğini, evliliğin bu meseleye bir çare olup olmadığı sorulduğunda, onların vermiş olduğu cevaplardan, izdivacın günahlara karşı bir sütre olduğu sonucu çıkmaktadır.

Ancak, hedefi ve gâyesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler. Gâye olmayınca bazen dinine, diyânetine bakılmadan hiç tanınmayan birisiyle sırf boyuna posuna ve cismâniyetine bakılarak evliliğe benzeyen bir araya gelmeler, uhrevî derinliğinin olmaması yanında, çok defa imtizaçsızlıklar ve geçimsizliklerle sonuçlanır. Hele bir de, Kur'ân'a inanan ve inanmayan, Resûlullah (asv)' tanıyan ve tanımayan iki kişi bir araya gelmişse...

Evet, aileler arasında inanma ve inanmama açısından zıt düşünceler söz konusu ise, dinî, fikrî sürtüşmeler kaçınılmaz olur ve telâfisi imkânsız uyuşmazlıklar baş gösterir.

"Gayeli izdivaç," enine-boyuna düşünülerek, hissin yanında aklî-mantıkî olan izdivâçtır ve evlenmede "maksat" düşünülerek hareket edildiğinden ailede huzur vardır. Neticesi düşünülmeden ve bir gâye gözetilmeden yapılan evliliklerin neticesinde ise, değişik sıkıntılar söz konusudur. Böyle bir yuvada, aile fertleri sürekli huzursuzluk yaşarlar.

Bu mes'elelerin içine hiç girmeyenlere gelince, bunlar çok fazla bir şey bilmezler. "Böyle başladık gidiyoruz" der ve sâfiyane yürür, giderler.

İlgili hâdis-i şerife gelince; Deylemî'den (r.a.) mervi Hâdis-i Şerif meâli:

"Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu kadınla ve evlâd ile meşgul ettirmez."

Bu, bâhusus hicretin 200 senesinden sonra içindir. Çünki bir de, hâdis-i şerifi vardır.

"200 senesinden sonra en hayırlınız zevce ve veledi olmamakla yükü hafif olanınızdır."

Yukarıdaki hâdis-i şerif ile

"İzdivaç ediniz, çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim."

hâdis-i şerif'i arasında tenâkuz yoktur. Şöyle ki: Nikâhlanmayı emreden hâdis-i şerif, şartları hâiz olanlara, nikâhtan dolayı mücâhedeyi terketmeyenleredir. Yukarıdaki hâdis-i şerif'ler ise, şartları hâiz olmayan ve dini uğrunda mücâhedeyi, evlenmekten dolayı terk edenleredir."

(bk. Levami-ül Ukul Şerhi, I/173)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hüsrev65658
allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...