"Dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur." Refikasız ünsiyet kazanılamaz mı, vakıflık ve hizmet açısından evlenmeyen nakıs mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Erkek ve kadın elmanın iki yarısı gibidir. İkisi birbirini tamamlar, birisi eksik oldu mu diğeri yarım kalır. Bu âdetullah ve genel geçerlik açısından böyledir.

Vakıflık özel bir durumdur ve özel bazı insanlar için geçerlidir. Ama evlilik fıtri ve geneldir, insanların bütününe bakar. Erkeğin ya da kadının ünsiyeti ancak nikâh ve evlilik ile mümkündür. Bu noktada vakıfların bir tarafı hep noksandır, ama iman hizmeti bu noksanlığa bedel, çok daha büyük bir fazilettir.

Ünsiyet burada erkeğin kadına kadının da erkeğe muhtaç olma, noksan taraflarını tamamlama ve arkadaşlık etme halidir ki, bu ihtiyaçlar tıpkı ekmek yemek ve su içmek gibi temel ihtiyaçlardır.

Ama bazı özel insanların, ulvi niyetlerle bekâr kalmaları bu eksikliklerini gidermese de kazançları yanında bu eksikliği hiçe indirir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Evlenmeye teşvik eden hadisler yanında evlenmemeyi teşvik eden hadislere de rastlıyoruz. Bunu nasıl izah edersiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...