"Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çok zengin bir babanın oğlu, babasını samimi bir şekilde hoşnut edip ona gereken saygı ve hürmeti gösterirse, babası sahip olduğu bütün imkanları oğlunun istifadesine sunar. Ona "Sahip olduğum her şey senin emrinde..." diyerek oğlundan razı olduğunu gösterir. Ayrıca bu hayırlı ve itaatli evlat, babasının bütün malını "Bizim malımız veya benim malım." diyerek tanıtır haklı olarak.

Evet, insan olan bir insan şöyle diyebilir:

“Benim Rabb-i Rahîmim dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve Güneşi o haneme bir lâmba ve baharı, bir deste gül ve yazı, bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkâr yaptı. Ve nebâtâtı o hanemin ziynetli levazımatı yapmıştır.”(1)

Aynı şekilde insan ihlaslı bir şekilde Allah’a kulluk eder, yani Onun emirlerine uyar yasaklarından kaçınırsa, Allah bu kulundan razı olur ve ona bütün imkanlarını açarak âdetullah çerçevesinde her isteğini yerine getirir. Allah’ın mülkü razı olduğu kulunun mülkü gibi olur, yani onun istifadesine sunulur. Kul da kainatta bulunan bütün bu ilahi varlıklara "Benim güneşim, benim ayım, benim dünyam, benim bahçem..." diyerek şefkatli Rabbi namına sahiplenir.

Mesela, Peygamber Efendimiz (a.s.m) Allah’ın razı olduğu ve en çok sevdiği bir kulu olduğu için, onun her duasını kabul edip ona sayısız ihsan ve ikramlarda bulunmuştur. Bazen namazı geciktiği için Güneşi bir saat vazifesinden alıkoymuş ki vakit çıkmasın, bazen bir parmak işareti ile Ay'ı ikiye bölmüş bazen de susuz kaldığında on parmağından pınar gibi su akıtmış. Tabi bu mucizeler, peygamberlere özgüdür, ama salih insanlar da keramete, ikrama mazhar olmuşlar.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...