"Bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut tâ katarata kadar, bir kısım Melâikenin merakibidirler. Onlar bunlara izn-i İlahî ile binerler, âlem-i şehâdeti seyredip gezerler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerde “Beden ruhun hanesidir.” buyuruluyor. Bu ifadeden ruhun, bilmeyeceğimiz bir keyfiyette, bedeni hane olarak kullandığı, göz penceresinden bu âlemi seyrettiği gibi diğer duygularla da bu âlemle alâka kurduğu anlaşılıyor.

Burada ise, meleklerin seyyar cisimlerle münasebetleri, “onlara binmeleri” olarak ifade ediliyor. Böylece, meleklerin o maddî cisimlerle birlikte hareket ettikleri, içlerine dâhil olmamakla birlikte, onların tesbihlerini temsil ve onlardaki ince sanatları tefekkür ettikleri ders veriliyor.

Gezegenlere müekkel melekler onlarla birlikte hareket ederek, o semâvî cisimleri temaşa ve tefekkür ettikleri gibi, katrelere müekkel olan melekler de aynı vazifeyi katrelerde ifa ederler.

Biz de bir kitabı okuduğumuzda, ruhumuz görme sıfatıyla o kitabın satırlarını tararken, gözümüz maddesiyle o kitapla herhangi bir temasta bulunmaz. Bunun çok daha farklı ve meleklere mahsus bir şekli de onlarla bindikleri seyyarat arasında geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...