“Bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut tâ katarata kadar, bir kısım Melâikenin merakibidirler. Onlar bunlara izn-i İlahî ile binerler, âlem-i şehâdeti seyredip gezerler.” Bu cümleyi örnekleri ile açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nurlarda, “Beden ruhun hanesidir.” buyruluyor. Bu ifadede ruhun, bilmeyeceğimiz bir keyfiyette, bedeni hane olarak kullandığı, göz penceresinden bu âlemi seyrettiği gibi diğer duygularla da bu âlemle ilgi kurduğu anlaşılıyor.

Burada ise, meleklerin seyyar cisimlerle ilgileri, “onlara binmeleri” olarak ifade ediliyor. Böylece, meleklerin o maddî cisimlerle birlikte hareket ettikleri, içlerine dahil olmamakla birlikte, onların tespihlerini temsil ve onlardaki ince sanatları tefekkür ettikleri ders verilmiş oluyor.

Gezegenlere müekkel melekler onlarla birlikte hareket ederek o semavi cisimleri temaşa ve tefekkür ettikleri gibi, katrelere müekkel olanlar da aynı görevi katrelerde ifa ederler.

Biz de bir kitabı okuduğumuzda, ruhumuz görme sıfatıyla o kitabın satırlarını tararken, gözümüz maddesiyle o kitapla herhangi bir temasta bulunmaz. Bunun çok daha farklı ve meleklere mahsus bir şekli de, onlarla bindikleri seyyarat arasında geçerli olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...