"Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden yetmiş derece sür’atli yüz binler ecram-ı semâviyeyi direksiz, düşürmeden durduran..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sema ve yıldızlar içinde görünen harika teshir (büyük kürelerin Allah’ın kudretine boyun eğmesi), tedbir (intizam ve düzeni sağlamak için alınan önlemler), tedvir (büyük küre ve yıldızları çekip çevirmek), tanzim (her şeyi bir düzene sokmak), tanzif (bütün evrenin temizlenmesi), tavzif (her şeye bir vazife vermek) gibi fiiller, tefekkür noktasından gayet zengin ve kati deliller ile sanatkarını ispat ve ilan ederler.

Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngesinden sapmaması, Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını muhtevi olan Celal ismini kör olana bile gösterir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...