Bir kısmında bir kelam, bir kısmında bir kitap yazılıdır. Meselâ, o kitapta bahr, şecer, arz birer harf makamındadırlar... Bu cümleleri devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat büyükçe ve azametle yazılmış bir kitaptır. Dünya ise bu kitap içinde bir harf gibidir. Dünyaya nazar ettiğimiz zaman, dünya kitap oluyor, insan ise; bu kitabın içinde bir harf gibi kalıyor. Ama nazarımızı insana verdiğimiz zaman, insan büyük bir kitap oluyor, âzâları harf gibi oluyor. Azalardan birisine nazar ettiğimiz zaman, bu sefer o aza kitap oluyor, o aza içinde çalışan hücreler ve moleküller harf oluyor. Yine hücreye nazar ettiğimiz zaman, hücre kitap oluyor, hücrenin bünyesinde çalışan zerre ve atomlar harf konumuna düşüyor. Atoma nazar ettiğimiz zaman atom kitap oluyor, atomun içinde çalışan proton ve nötronlar harf konumuna düşüyor ve hakeza devam edip gidiyor.

Allah, birbiri içinde dürülü sayısız kitap ve cümleler mesabesinde, sanat ve mahlukları yaratmış. Hepsi de mana ve hikmet bakımından ciltlerle kitaba bedeldir.

Meseleye izafi ve nispi olarak bakarsak, atomdan kainata kadar her şey başlı başına külli ve geniş birer kitap hükmündeler. Fark sadece birbiri ile nispet edildiğinde değişiyor. Mesela; dünya kainata nispetle harf, insana nispetle kitap oluyor. Atom protonlara nispetle, kitap azaya nispetle harf gibi duruyor vs... Dede, oğul ve torun nispeti gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...