"Bir kelimeyi yazan harfini yazanın gayrısı, bir sahifeyi yazan satırı yazanın gayrısı, kitabı yazan sahifeyi yazanın gayrısı olması mümkün olmadığı gibi; karıncayı halk eden cins-i hayvanı halk edenin gayrısı,.. olması muhaldir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada çok önemli bir tevhid tersi veriliyor:

“Kâinat kitabını kim yazmış ise ondaki her şeyi de o yazmıştır.”

Bu gerçek; kelimeler ve cümleler bazında ele alınarak hakikatin daha kolay anlaşılması sağlanmış oluyor.

Kitabın küçük bir unsuru kelime... O kelimeyi kim yazmış ise harflerini de o yazmıştır. “Bir kelimeyi yazan harfini yazanın gayrısı” olamaz.

İnsan, bu kâinat kitabında bir kelime gibidir. Bu kelime, ana hatlarıyla “baş, gövde, kollar ve bacaklar” olmak üzere altı harften meydana geliyor. "İnsan" kelimesini yazan kim ise, ondaki mesela “s” harfini de o yazmıştır, “n” harfini de. Zira bu kelime bu harflerin belli bir sıra ile dizilmesinden meydana geliyor. Kâinat kitabındaki “insan” kelimesi de bunun gibi. Başı yazan başka, gövdeyi yazan başka olamaz.

İnsan nevi de yeryüzü sayfasında bir satır gibi… Canlılar âlemi, böyle bir milyon altı yüz bin satırdan yazılmış. Bu satırları da birbirinden ayrı düşünmek, farklı kalemlere vermek mümkün değil.

Yeryüzü sayfasında, bir o kadar da bitki türü yazılmış. Aynı sayfadaki bu yazıların tamamı yine bir kalemden çıkmış.

Hepsi kudret kalemiyle, element mürekkebiyle ve arz sayfasında yazılan bu yazıların tümü, kâinat kitabının sahibi olan Allah’ındır; bunların hepsi O’nun eseri, O’nun sanatı, O’nun misafirleridirler. Bu misafirlerin hepsini aynı güneş ile aydınlatır, aynı hava ile teneffüs ettirir. Aynı su ile bünyelerini inşa eder. Aynı gemide seyahat ettirerek mevsimleri gezdirir.

Bu arz gemisi Rabbü'l-Âlemîn olan Allah’ındır. Diğer gezegenler de başka sistemler de hep aynı kalemden çıkmış farklı kelimelerdir.

Bu cümlenin geniş açılımı Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıf'tadır. Oranın da ayrıca okunmasını tavsiye ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...