"Bir mahkeme-i kübrâ açmasını ve dünyadan alınmış misâlî manzaraların göstermesini ve esbab-ı zâhiriyenin perdesini yırtmasını ve her şey doğrudan doğruya Hâlık-ı Zülcelâline teslim etmesi gibi hakikatleri iktiza etti." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yukarıda beyan edilen hikmetler için, Cenab-ı Hak “bir mahkeme-i kübrâ” açacak, o mahkemede insanların işledikleri zerre miskal hayır ve şer sergilenecek. Ve sonunda Hâkim, Âdil, Rahîm, Kahhar, Cebbar gibi çok esmâ cennet ve cehennemde kemaliyle tecelli edecektir. Cennet ehli, tatlı bir hatıra olarak dünya manzaralarını seyredeceklerdir. O saadet beldesinde sebepler ortadan kalkacak, ne bahara, ne yağmura, ne güneşe ihtiyaç olmaksızın ağaçlar meyve verecekler, yenilen gıdaların hazmı için zamana ihtiyaç olmayacak, daldan koparılan meyvenin aynısı hemen yerine gelecektir.

Sebeplerin ortadan kalkması mahşer meydanında da görülecek, bu dünyada konuşmak için ağza, dile, havaya ihtiyaç olduğu halde, o meydanda insanın organları dile gelecekler ve yaptığı amelleri haber vereceklerdir.

Sebepleri de neticeleri de Allah’ın yattığı ve O’nun yegâne Malik ve tek Hâkim olduğu açıkça bilinecek ve görülecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...