"Demek bu ihtifâlât; bir saadet-i uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz bir ulvi gaye içindir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Hem bir meşher-i âzamda daimî gösterilecek. Demek şu geçici, kararsız vaziyetler, sabit suretler, bâki meyveler veriyorlar. Demek bu ihtifâlât bir saadet-i uzmâ, bir mahkeme-i kübrâ, bilmediğimiz ulvî gayeler içindir."(1)

İhtifalat; kelime olarak tören ve merasim gibi manalara geliyor.

Temsildeki ülkede her şeyin sürekli olarak yıkılıp, yerine yenisinin yapılmakta oluşu, bâki bir âleme işaret içindir. Çünkü bu yıkmak ve yapmaklar, o büyük yıkım ve yapımın, yani kâinatın kıyamet ile harap edilip yeniden ahiretin inşa edilmesinin bir misali, bir delili mahiyetindedir.

İhtifalat tâbirini konu bütünlüğü içinde, yıkıp yeniden yapmak şeklinde anlayabiliriz. Zira bu yıkım ve yapımlar âdeta bir merasim bir tören mahiyetinde yapılıyor. Meselâ, bahar mevsiminde yapılan sayısız haşir ve neşir, kışın yeniden bozulup yıkılıyor, sonra diğer baharda tekrar yapılıyor. Yapmak ve bozmak iki farklı merasim ve iki değişik tören gibidir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Onuncu Suret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...