"Bir senede yirmi dört bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya ve gezegenler -fen ilimlerinin de kat’î beyanı ile- iki hareket üzere sürekli Vega burcuna doğru ilerleyip gidiyorlar. Bu iki hareketten birisi kendi etrafında dönmeleri, diğeri ise gezegenlerle beraber güneşin etrafında dönmeleridir. Güneş, kendi sistemi ile beraber o da başka bir sistemin etrafında dönüyor; aynı zamanda güneşler güneşi denilen Vega burcuna doğru ilerliyorlar. ''Öyle de bir senede yirmi dört bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden.” ifadesi bu mânayadır.

Dünya güneş etrafındaki seyahatini saatte 108.000 kilometre hızla sürdürmekte ve 365 gün 6 saatte, 942 milyon km. yol almaktadır. Bu uzun yolculuğu insan vasıtasız olarak kat’ etmek istese 24 000 sene gerekmektedir. 942 milyon km. yerine 24 000 senelik bir mesafe denilmesi meseleyi biraz daha müşahhas hale getirmek ve hayretimizi daha da artırmak içindir.

Bütün bu intizamlı ve hassas seyahatte, tesadüfün ve sebeplerin hiçbir müdahalelerinin olmadığı ifade ediliyor. Dünyanın içindeki canlıları dökmeden, saçmadan, rahatsızlık vermeden böyle çok sür’atli bir şekilde ilerlemesi ve çok uzun yollar kat’ etmesi, Allah'ın bir kudret mu’cizesi olduğunu ispat eder.

Üstelik bu seyahatin her safhasında, Allah her canlıya muhtelif rızıklar ve erzaklar ihsan ve ikram ediyor. Her mevsim âdeta yiyecek ve içeceklerin depolandığı bir rızık ambarıdır. Meyve ve sebzeler her mevsime göre ihsan ediliyor. Bir yolcu otobüsü, istirahat ve yemek molası için tesislerde nasıl konaklıyorsa, aynı şekilde dünyamız da bir yolcu otobüsü gibi kat’ ettiği yolda mevsimlere uğrayarak, misafirleri olan canlıların ihtiyaç ve istirahatına mutabık sevk ediliyor.

Hülasa olarak, üzerinde yaşadığımız dünya hem bir binek hem bir mesken hem de bir sayısız izzet ve ikramların teşhir edildiği bir meşher hükmündedir. Dünyayı büyük bir sofra şeklinde tanzim ve terbiye edip içinde sayısız nimetler ikram eden Zatı görüp takdir ve teşekkür etmemek en büyük bir akılsızlık ve nankörlüktür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...