"Zemin yüzünün ordugâhında ve her baharda yeniden silâh altına alınmış bir yeni ordu-yu Sübhânîde nebatat ve hayvanat milletlerinden..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Büyük bir kışladaki askerlerin giydirilmesi, beslenmesi, silahlandırılması, terhisi ve talimi büyük bir komuta merkezini ve onun komutanını akla gösterip ispat ediyor.

Aynı şekilde kâinat büyük bir kışla, dört yüz bin nev’i mütecaviz olan bitki ve hayvan ise bu kışladaki sübhanî birer ordu gibidirler. Hepsinin elbisesi, silahı, erzakı, talim ve terhisi birbirinden farklı. Bütün bunları şaşırmadan, karıştırmadan, vaktinde temin edip yaratmak, Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden kat’î ve mu’cizevî delillerdir. Biz bu ifadeler ile sadece küçük bir tefekkür kapısı açtık, bunu tafsil edip genişletmek mümkündür.

Gelecek baharda yaratılacak bütün sebzeler ve meyveler şu anda gayb âlemindedirler. Zamanı geldiğinde, kamyonlara yüklenip sevk edilen mallar gibi, onlar da kafileler halinde yaratılacaklar ve hayvanların imdadına gönderilecekler.

Bu kafileler bir başka ülkeden değil gaybdan geliyor. Rızıkların taşıyıcıları olan ağaçlar yerden çıkıyorlar, o taşıyıcıların içinden de rızıklar çıkıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...