Block title
Block content

"Bir şey zati olsa, arızi olmazsa, onun zıddı ona müdahale edemez." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zati: Bir şeyin ezeli ve ebedi olarak aynı hal üzere bulunması demektir. Yani onda o hal sonradan verilmiş olmayıp, kendine mahsus bir hal demektir. Böyle olunca o halin değişmesi, dönüşmesi imkansız olur. Zira değişim ve dönüşüm, oturaklı ve kararlı olmayan şeylerin, hallerin bir vasfıdır. Oysa ezeli olarak bulunan bir hal, aynı zamanda ebedi olduğu için, zıddına bir yer bir alan bırakmaz ki, gelip onun yerini alsın ve onun keyfini bozsun. Zıt olan bir şey; ancak bir boşluk bir zayıflık bulduğu zaman oraya sızar.

Mesela; kudret Allah’ın zati bir sıfatıdır, acizlik ise bu sıfatın zıddıdır. Kudret Allah’ın ezeli ve ebedi bir sıfatı olduğu için, arizi olan acizlik hiçbir zaman bu sıfata sızıp ona müdahale edemez. Zira kudretin ezeli ve ebedi olma hali acizliğe meydan vermiyor. Ona fırsat tanımıyor ki yol bulup kudretin içine sızsın ve keyfini bozsun. Mutlak kemalde olan bir sıfatın bünyesinde bir boşluk ve kusur bulunmaz ki acizlik gelip yer tutsun.

Arızi: Bir şeyin başlangıç ve sonunun bulunma ve ezeli bir Zat tarafından var edilmeye muhtaç olma halidir. Yani bundaki hal, sonradan ve birisi tarafından verilmiştir. Böyle olunca bu halin konumu ve yeri istikrarlı ve sabit olamaz. O hali yaratan Zat yine o hali yok edebilir. Böyle olunca arızi olan bir şey sürekli değişim ve dönüşüme müsaittir. 

Bu arızi hal Zati halden emir ve komut almadan milim hareket edemez, öyle ise nasıl olur da gidip ezeli amiri olan kudreti taciz edebilsin. Bu arızi hal ancak sonsuz kudretin var etmesi ile varlık kazanır, bu yüzden sonsuz kudrete müdahale etmesi muhal ve manasızdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...