"Bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizan-ı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da..." Burada diğer aşamalara gelinebilir demek ki, doğru mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ bu âyet-i azîmenin sırrıylaHAŞİYE, bütün esbab-ı maddiye toplansa, onların ihtiyarları da olsa, bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizan-ı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun miktar-ı muayyenesinde durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerrâtı, muntazaman çalıştıramazlar. Öyleyse, bilbedahe, esbab bu eşyaya sahip çıkamazlar. Demek Sahib-i Hakikîleri başkadır."

HAŞİYE: Yani, “Allah’tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar da, asla bir sineği halk edemezler.” (Hac, 22/ı73)(1)

Hiçbir sebep ya da sebepler bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazlarını mizan-ı mahsusla kâinattan toplayamaz. Yani şuurdan, ilimden, iradeden mahrum olan maddî sebeplerin bu birinci safhayı geçmesi aklen imkânsızdır. Üstad'ın “toplasalar” demesi tamamen diğer safhaları akıllara göstermek içindir, yoksa birincinin mümkün olduğu kabul ediliyor değil.

Bahsedilen üç safhanın üçü de kör, sağır ve şuursuz olan sebepleri aciz bırakacak ilim ve kudret mucizeleridir ve asla bir sonraki safhaya geçilmesine müsaade etmezler. Maddî sebeplerin bir araya gelip çok ince ve hassas ölçüler ve formüller ışığında sineğin bedenini terkip edip toplamasına hiçbir akıl sahibi ihtimal veremez.

Mutfak araç ve gereçlerinin, aşçı olmadan, bir araya gelip güzel ve leziz bir yemek pişirmesi nasıl mümkün değilse; aynı şekilde kör, sağır ve şuursuz olan maddî sebeplerin sineğin bedenini kâinattan çok hassas bir ölçü ile toplaması da mümkün değildir. Aksini iddia etseler bile, bu sineğin bedeninde maddî vücudundan binler kat daha mucize ve mükemmel olan hayat ve ruh cevherini yapmaları asla mümkün değildir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, On Birinci Rica.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...