"Kâinat mescid-i kebirinde Kur’ân kâinatı okuyor..." ifadesini açıklar mısınız, nasıl oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki Güneş, ışığı ile dünyamızı aydınlatıyorsa, Kur’ân da manevî bir güneş olup gönül dünyamızı ve fikir bahçemizi ışıklandırıyor. Bize hakkın yolunu gösteriyor; şaşmaz ve şaşırtmaz bir rehberlik yapıyor. Kâinatın sırlarını çözüp, aklın imdadına koşuyor; onu ulvî âlemlerde dolaştırıyor, gayb âlemlerini bize tarif ediyor.

Kâinat bir mescit ise, Kur’an bu mescidin nuru ve tilavetidir. Kâinat mescidinin nakışları ve mânaları onunla okunur ve anlaşılır. Öyle ise aklın Kur’ân’a râm olup, onun yardımı ve hidayeti ile kâinat kitabını okuması gerekir; hilkatin sırlarına ancak bu tarz ile ulaşabilir.

Allah kâinat kitabında kendi isim ve sıfatlarını sergileyip izhar etmiştir. Bu kitapta tâlim edilen mânaları insanın kendi nâkıs aklı ile okuyup anlaması mümkün olmadığı için, Cenab-ı Hak, kitaplar ve peygamberler göndermiştir.

Çiçeklerin açması, ağaçların meyve vermesi için güneşe nasıl ihtiyaç varsa, kalp ve gönüllerin nurlanması ve akılların irşadı için de hidayet güneşi olan peygamberlere ve onların varisi olan alim ve mürşitlere o derece ihtiyaç vardır. İnsanlara Cenab-ı Hakk’ı bildirmek, isim ve sıfatlarını öğretmek, emir ve yasaklarını anlatmak, onları birçok manevî hastalıklardan korumak, cehaletten kurtarıp, fikren ve ilmen terakki ettirmek için peygamberler ve mürşitler gereklidir.

Kur'ân-ı Kerîm’in birçok âyeti kâinat kitabını okumanın usûl ve adabını insanlığa ders verir. Bunu yaparken de kâinattan nümune tablolar sunar, isim ve sıfatlara dikkat çeker. Kur'ân’ın irşadından mahrum olan nice dâhi insanlar, bu ince mânaları okuyamamış ya tabiata tapmış ya da sebeplere tesir vermişlerdir.

"Evet, Kur'ân-ı Hakîm, şu Kur'ân-ı Azîm-i Kâinatın en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkandır ki, şu kâinatın sayfalarında ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir."(1)

Kur’ân kâinat kitabını okuyan ve okutan, sırlarını çözen ve her şeyin içyüzünü gösteren bir rehber, bir muallimdir. Bizler ise; bu rehbere uymak ve bu muallime talebe olmakla mükellefiz.

(1) Sözler, On İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muradoglu
Allah razı olsun çok güzel bir cevap
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim

Tarih boyunca  yunan-batılı filozoflardan, bilim insanlarından, İslam alimlerinden kainatı manalı büyük bir kitaba benzetenler çıkmış mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Benzetenler mutlaka çıkmıştır ama bunu kimin yaptığını anlamak için geniş bir tetkikat gerekiyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...