"بِيَدِهِ الْخَيْرُ Yani her hayır O'nun elindedir." buradaki yed ve hayır kelimeleri ne anlama geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yed, yani el kelimesi kudret ve iradeyi temsil eder. “Bütün hayırlar Allah’ın iradesiyle ve kudretiyle tahakkuk eder.” demektir. Bütün hayırlar esmâ-i hüsnanın tecellileriyle ortaya çıktıklarından güzeldirler.

Hayır denilince onun zıddı olan şer akla gelir. Üstat hazretleri vücudun (varlığın) hayr-ı mahz, ademin (yokluğun) ise şerr-i mahz olduğunu beyan ediyor. Buna göre, her hayır O’nun elindedir hakikatinin en geniş manası “Bütün eşyanın yokluk karanlığından kurtarılıp varlık nuruna kavuşturulması Allah’ın irade ve kudretiyle olur.” demektir. Bu manasıyla hayır, canlı ve cansız bütün mahlûkatı içine alır. Yani bunların hepsi var olmakla büyük bir hayra kavuşmuşlardır.

Var olma hayrını, hayata mazhar olma hayrı takib eder. Bitkilerden, hayvanlardan, meleklere, cinlere ve insanlara kadar hayat lütfuna mazhar olmuş bütün varlıklardaki bu büyük nimet ve ihsan da Allah’ın elindedir. Yani yok olanı var etmek gibi, cansızı canlı kılmak da ancak Allah’ın ihsanı ile olabilecek bir hayırdır.

Canlıların kendileri gibi bütün organları, duyguları ve hissiyatları da hep hayırdır ve tamamı Allah’ın elindedir. Görmeyi de ancak O ihsan eder, işitmeyi de. Anlamayı da O ihsan eder, iman etmeyi de…

Örnekleri artırabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...