"Biz kelam-ı ezeliden gelmişiz..." Ahirette Kur'an'ın "beşerin rehberi ve gıda-yı ruhanisi" olmasını izah eder misiniz? Kur'an'ın hükmü devam edecek mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Biz kelam-ı ezeliden gelmişiz. Nev-i beşerin selameti için ebedin yolunda refakat için ebede gideceğiz. Şu dünya-yı fâniyeyi kestikten sonra, bizim suri olan irtibatımız kesilirse de daima maneviyatımız beşerin rehberi ve gıda-yı ruhanisidir." (Muhakemat, Üçüncü Makale, Dördüncü Meslek)

Kur’an’ın üçte ikisi Allah, ahiret, melekler ve kaderden bahsediyor ki bu bahisler ahirette de geçerliliğini ve güncelliğini koruyacak. Kur’an’ın dünyaya bakan ve dünya düzenini tesis eden kanun ve kuralları üçte bir bile değildir. Dolayısı ile Kur’an gerek zikir ve dua gerek itikat ve ibadetlerin özü açısından ebed âleminde de geçerli olacak.

Kur’an’ı sadece dünyaya özgü dünyaya bakan ve dünya ile sınırlı görmek yanlış olur. Kur’an Allah’ın ezelî kelamı olduğu için dünyanın hususi ve cüzi birkaç meselesi dışında beka âleminde de manasını, hükmünü ve özünü devam ettirecektir.

Ahirette imtihan yoktur. Kur’an ise din imtihanı için vardır. Ahiret âlemi imtihan yeri değil, imtihan sonuçlarının hüküm sürdüğü yerdir. Artık çalışma değil, istirahat etme zamanıdır. Hizmet değil, ücret alma zamanıdır. İbadet değil, mükâfat görme zamanıdır. Bu sebeple, Kur’an’ın hükümleri olan ibadetler artık söz konusu değildir. Cennette Kur’an okunabilir, Kur'anın gösterdiği tarzda tefekkür edilebilir, Peygamberlerin kıssaları okunabilir, tesbih edilebilir, fakat bunlar artık birer görev olarak değil, ruhun, aklın ve kalbin lezzeti için yapılır.

"...ve şu âlem-i maneviye-i İslamiye’nin güneşi, temeli, hendesesi..." (Sözler, 25. Söz, Mukaddime)

Başta iman olmak üzere, bütün güzelliklerin, faziletlerin, meziyetlerin, güzel ahlakın kaynağı Kur’an güneşidir. Dinimizin temeli Kur’an hakikatleridir. Kur’an'ın ilk müfessiri olan hadis-i şeriflerle o temel üzerine ebediyete kadar devam edecek bir hidayet ve istikamet binası, en mükemmel şekilde ve bütün teferruatıyla kurulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...