"Bizi her zaman, günde kırk defa havsalamız almayarak 'âh' ile geri dönen mirâc-ı mü’min olan namazda..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu söz öyle bir hakikati ders veriyor ki, daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Her gördüğü mûnis bir arkadaş oluyor ve susuz vadiler ve geniş sahralar ve koca küre-i arz bir bahçe hükmünde Halık-ı Rahîm tarafından ihzar edilmiş ve tılsımı da Bismillâhirahmânirrahîm olduğu ve tılsımı bulunmazsa ve alınmazsa, o bahçede yaşamak mümkün olmadığı ve yaşasa da her tarafta yabancı olarak ve her hatvesinde istiskal edilerek, hayat değil, belki câmid olarak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. Hele bizi her zaman, günde kırk defa havsalamız almayarak “âh” ile geri dönen mirâc-ı mü’min olan namazda اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ sırrı öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki, her mü’min kendi vücut âleminde bir elektrik fabrikası görüyor. Ve düğmesini açınca bütün dünyayı ziyayla gösteriyor." (1)

Namaz müminin miracıdır ve insan bu namaz ile günde beş defa Allah’ın huzuruna çıkar ve Onunla konuşur. Ona dertlerini ve sıkıntılarını arz eder.

İnsan gayet aciz, fakir ve zayıf bir varlık oluğu için sayısız ihtiyaçları ve sıkıntıları oluyor. İnsanın sayısız ihtiyaçlarını karşılayıp sıkıntılarını giderecek yegane varlık ise Allah’tır. Bu yüzden namazın en önemli rüknü olan Fatiha'da insan sürekli “Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz.” diye dua eder.

Bu dua insan için bütün kilitleri ve kapıları açan bir anahtar gibidir. Ya da bu dua insanın zifiri karanlık alemini aydınlatan bir lamba görevi görüyor. Yoksa insan sayısız ihtiyaç ve sıkıntılar içinde boğulup gidecekti.

Namaz, namaz da okuduğumuz Fatiha ve Fatiha içindeki “Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz.” bu dua insanın dünyasını aydınlatan lamba, insana güç veren bir yardım eli insanı ayakta tutan bir direk gibidir.

(1) bk. Barla Lahikası, 158. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...