"Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin, ihtilaf-ı zaman ve mekân, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mâni teşkil etmez. Biri şarkta biri garpta biri mazide biri müstakbelde biri dünyada biri ahirette olsa da beraber..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela, İmam-ı Ali (ra) beden noktasından mazide kaldı, ama mübarek ruhu baki olduğu için zamanın kesif kayıtlarından azadedir. Nuraniyet kazanmış ruhu ile müstakbele gelerek, talebelerine manevi âlemde ders verebilir. Birçok evliyanın “Manevi âlemde İmam-ı Ali’den (ra) ders aldım.” demesi manevi tevatür derecesine gelmiştir.

Kalbin ve ruhun hayat dereceleri maddi hayatın kayıtlardan azade olduğu için, zaman ve mekân mefhumuna ait kesif kaideler burada her zaman geçerli olamaz. Bu yüzden Allah dostları için geçmiş, gelecek, dünya, ukba, uzak yakın gibi kayıtlar işlemez. Onlar bu kayıtlardan azade olarak bir zaman bir mekânda gibi sohbet edip hasbihâl edebilirler.

Bir veli istikbaldeki şakirdi ile manevi âlemde sohbet edebilir. Zira ortada beden olmasa bile insanı insan yapan ruh vardır ve daimîdir. Hatta avam insanlar bile rüya vasıtası ile geçmiş ve geleceğe gidip sohbet edebiliyorlar. Çok insanlar istikbali, rüya vasıtası ile görüyorlar. Demek istikbal cansız değil, hay ve diridir.

Aynı şekilde Risale-i Nur mesleğine sadakat ve sebat ile dâhil olmuş Nur talebelerinin farklı mekânlarda ve farklı zaman dilimlerinde olması, onların kardeşliğine ve manevi münasebetine mâni değildir. Birisi batıda birisi doğuda birisi dünyada birisi de ahirette olsa, aralarındaki manevi irtibat asla kopmaz ve bozulmaz. Samimi ihlas ve kardeşlik hissi Nur talebelerinin önündeki bu mânileri yerle bir edip, âdeta bir mekânda ve aynı zaman diliminde gibi yapıyor.

Diğer bir mana olarak Risale-i Nurları okuyan birisi aynı marifet suyu içip, aynı şevki ve aynı fikri yaşadığı için, diğer kardeşinin nasıl bir ruh hâlinde olduğunu iyi anlar ve onunla kuvvetli bir münasebet kurar. Bir cihetle, iki beden tek ruh gibi oluyorlar. Zaten bir maksat için hareket edenler birbirinin aynı hükmündedirler mülahazasınca, bütün Nur talebelerinin hissiyat ve ruhiyatı aynı minval üzeredir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...