"Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeşlerin, ihtilâf-ı zaman ve mekân, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mâni teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri âhirette olsa da, beraber sayılabilirler." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela, İmam Ali (ra) ceset noktasından mazide kaldı, ama mübarek ruhu baki olduğu için zamanın kesif kayıtlarından azadedir. Nuraniyet kazanmış ruhu ile müstakbele gelerek, talebelerine manevi alemde ders verebilir. Bir çok evliyanın manevi alemde İmam Ali (ra)’dan ders aldım demesi manevi tevatür derecesine gelmiştir.

Kalbin ve ruhun hayat dereceleri maddi hayatın kayıtlardan bağımsız olduğu için, zaman ve mekan mefhumuna ait kesif kurallar burada her zaman geçerli olamaz. Bu yüzden Allah dostları için geçmiş, gelecek, dünya, ukba, uzak yakın gibi kayıtlar işlemez. Onlar bu kayıtlardan azade olarak bir zaman bir mekanda gibi sohbet edip hasbihal edebilirler.

Bir veli istikbaldeki şakirdi ile manevi alemde sohbet edebilir. Zira ortada ceset olmasa bile insanı insan yapan ruh vardır ve daimidir. Hatta avam insanlar bile rüya vasıtası ile geçmiş ve geleceğe gidip sohbet edebiliyorlar. Çok insanlar istikbali, rüya vasıtası ile görüyorlar. Demek istikbal cansız değil, hay ve diridir.

Aynı şekilde Risale-i Nur mesleğine sadakat ve sebat ile dahil olmuş Nur talebelerinin farklı mekanlarda farklı zaman dilimlerinde, hatta farklı boyutlarda olması onların kardeşliğine ve manevi münasebetine mani değildir. Birisi batıda birisi doğuda birisi dünyada birisi ahirette de olsa, aralarındaki manevi ilişki ve irtibat asla kopmaz ve bozulmaz. Samimi ihlas ve kardeşlik duygusu Nur talebelerinin önündeki bu manileri yerle bir edip, adeta bir mekanda bir zamanda bir boyutta gibi yapıyor.

Diğer bir mana olarak Risale-i Nurları okuyan birisi aynı imanı aynı şevki aynı fikri yaşadığı için, diğer kardeşinin nasıl bir ruh halinde olduğunu iyi anlar ve onunla kuvvetli bir empati kurar. Bir cihetle, iki beden tek ruh oluyorlar. Zaten bir maksat için hareket edenler bir birinin aynı hükmündedirler, mülahazasınca, bütün Nur talebelerinin hissiyat ve ruhiyatı aynı minval üzeredir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...