"Seyyidu'ş-Şüheda olan Hz. Hamza (ra)'nın kendine iltica edenlerin dünyevi işlerini görmesi veya gördürmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayetin ifadesi ile şehitler, zahiren ölmüş olsalar da bizim bilemeyeceğimiz tarzda hayatları devam etmektedir. Alakalı mektupta da geçtiği üzere, Üstad Hazretlerinin "Ubeyd" isminde bir talebesi şehid olduğu halde, şehit olduğunu bilmiyor, yaşadığını sanıyormuş.

Dolayısıyla, şehidler için, sualde geçen durumlar, Allah'ın izniyle söz konusu olabilmektedir. Hz. Hamza (ra) ise şehidlerin efendisidir. Bu durum onun için daha ziyade vaki olabilir.

Büyük zatlar ve evliyalar manevi âlemde hay ve diridirler. Vefat eden bazı evliyaların hayattaki gibi, manevi tasarruf ve terbiyeleri devam etmektedir.

Bunlardan bilinenleri, Şeyh Hayat-ı Harranî Hazretleri, Maruf-u Kerhî Hazretleri ve Abdülkadir Geylanî Hazretleridir. Bu üç zatın manevi tasarrufları aynen hayattaki gibi devam ediyor diye ehl-i kalb ittifak etmişlerdir.

Bu hususa işaret eden latif bir hadise şöyle cereyan etmiştir:

Farklı meşrepten olan Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri, Nakşî mesleğini Kadirîliğin hâkim olduğu Bağdat’a getirdiği vakit, ilk dönemlerde muvaffak olamamıştır. Bu muvaffakiyetsizliğin sırrı ise manevi âlemde tasarrufu devam eden Şeyh Geylanî Hazretlerinin müsaadesizliğidir. Mevlana Halid Hazretleri bunu fark edince, Şah-ı Nakşibend ve İmam Rabbani’den iltimas ister. Bu iki zat manevi âlemde Geylanî Hazretlerinden müsaade alınca, ondan sonra Bağdat sel gibi Hazret-i Mevlana Halid Bağdadî'ye teveccüh eder. Bu hadise Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserde de anlatılmaktadır.

Bütün bunlar gösteriyor ki, büyük âlim ve evliyalar, manevi tasarrufları ile maddi ve manevi işleri görebiliyorlar. Şehitlerin efendisi olan Hz. Hamza (ra)’nın da böyle bir tasarrufa sahip olup, kendine sığınanların işlerini görmesi, onlara şefaat edip yardım etmesi de gayet makul bir hâldir. Şehitler bizim örfümüzdeki gibi ölmemiştir ve onlara şefaat hakkı da verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hamse
allah ebeden razi olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...