"Seyyidu'ş-Şüheda olan Hz. Hamza (ra)'nın kendine iltica edenlerin dünyevi işlerini görmesi veya gördürmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Büyük zatlar ve evliyalar manevi alemde hay ve diridirler. Onlar sadece günah ve ceset noktasından ölürler. Hatta bazı evliyalar aynı hayattaki gibi, öldükten sonrada manevi tasarruflarına devam ederler.

"Ruhu nuraniyet kazanmış evliyaların maddi tasarrufları öldükten sonra da devam eder." prensibi, Ehl-i Sünnetçe de kabul görmüş bir prensiptir. Bu zatlar tıpkı hayattaki gibi talebelerinin üzerinde tasarruf ve terbiyeleri devam eder.

Bu hususta meşhur olmuş üç evliya zat vardır; Hayatı Harrani Hazretleri, Maruf-u Kerhi Hazretleri ve Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Bu üç zatın manevi tasarrufları aynen hayattaki gibi devam ediyor diye ehli kalp ittifak etmişlerdir.

Bu hususa işaret eden latif bir hadise şöyle cereyan etmiştir:

Farklı meşrepten olan Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, Nakşi mesleğini Kadriliğin hakim olduğu Bağdat’a getirdiği vakit, ilk dönemlerde başarılı olamamıştır. Bu başarısızlığın sırrı ise manevi alemde tasarrufu devam eden Geylani Hazretlerin müsadesizliğidir. Bunu fark edince, Şah-ı Nakşibend ve İmam Rabbaniden iltimas ister. Bu iki zat manevi alemde Geylani Hazretlerinden izin alınca, ondan sonra Bağdat sel gibi Hazreti Mevlana Halid Bağdadi'ye teveccüh eder ve başarılı olur. Bu olay Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserde anlatılmaktadır.

Bütün bunlar gösteriyor ki, büyük alim ve evliyalar, manevi tasarrufları ile maddi ve manevi işleri görebiliyorlar. Şehitlerin efendisi olan Hazret-i Hamza (ra)’nın da böyle bir tasarrufa sahip olup, kendine sığınanların işlerini görmesi, onlara şefaat edip yardım etmesi bu kabilden bir şeydir. Malum olduğu üzere, şehitlere şefaat hakkı verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

hamse
allah ebeden razi olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...