"Seyyidu'ş-Şüheda olan Hz. Hamza (ra)'nın kendine iltica edenlerin dünyevi işlerini görmesi veya gördürmesi,.." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayetin ifadesi ile şehitler ölmezler. Alâkalı mektupta da geçtiği üzere, Üstad Hazretlerinin "Ubeyd" isminde bir talebesi şehid olduğu halde, şehit olduğunu bilmiyor, yaşadığını sanıyormuş.

Dolayısıyla, şehidler için, sualde geçen durumlar, Allah'ın izniyle söz konusu olabilmektedir. Hz. Hamza (ra) ise şehidlerin efendisidir. Bu durum onun için daha ziyade vâki olabilir.

Büyük zâtlar ve evliyalar manevî âlemde hayy ve diridirler. Vefat eden bazı evliyaların hayattaki gibi, manevî tasarruf ve terbiyeleri devam etmektedir.

Şeyh Hayat-ı Harranî Hazretleri, Maruf-u Kerhî Hazretleri ve Abdülkadir Geylanî Hazretleridir. Bu üç zâtın manevî tasarrufları aynen hayattaki gibi devam ediyor diye ehl-i kalb ittifak etmişlerdir.

Bu hususa işaret eden latif bir hâdise şöyle cereyan etmiştir:

Farklı meşrepten olan Mevlana Halid-i Bağdadî Hazretleri, Nakşî mesleğini Kadirîliğin hâkim olduğu Bağdat’a getirdiği vakit, ilk dönemlerde muvaffak olamamıştır. Bu muvaffakiyetsizliğin sırrı ise manevî âlemde tasarrufu devam eden Şeyh Geylanî Hazretlerinin müsaadesizliğidir. Mevlana Halid Hazretleri bunu fark edince, Şah-ı Nakşibend ve İmam Rabbanî’den iltimas ister. Bu iki zât manevî âlemde Geylanî Hazretlerinden müsaade alınca, ondan sonra Bağdat sel gibi Hazret-i Mevlana Halid Bağdadî'ye teveccüh eder. Bu hâdise Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserde de anlatılmaktadır.

Bütün bunlar gösteriyor ki, büyük âlim ve evliyalar, manevî tasarrufları ile maddî ve manevî işleri görebiliyorlar. Şehitlerin efendisi olan Hazret-i Hamza (ra)’nın da böyle bir tasarrufa sahip olup, kendine sığınanların işlerini görmesi, onlara şefaat edip yardım etmesi de gayet makul bir hâldir. Şehitler ölmemiştir ve onlara şefaat hakkı verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hamse
allah ebeden razi olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...