"Orada asrın vekili, burada Said Nursî." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben de birden uyandım, belki yakaza ile yeni yattım. Bence yakaza rüyadır. Rüya bir nevi yakazadır. Orada asrın vekili, burada Said Nursî."(1)

Rüyadaki manevî heyet, Üstad'ı asrın vekili kabul edip asırla alakalı bazı sualler soruyor. Üstadımız rüyada gördüğü bu hâdiseyi böyle bir cümle ile ifade ediyor.

Bu cümleden şöyle bir incelik anlayabiliriz: "Her ne kadar rüyada bana asrın vekili deniliyor olsa da gerçek hayatta Said Nursî'yim." diyerek, bir hakikatı ifade ediyor ve bu makama ve iltifata layık olmadığını zımnen ifade etmiş oluyor. Ayrıca Üstad bir hakikati de perdeli olarak erbab-ı basiret ve ferasete dermeyan ediyor. Yani her ne kadar burada Said Nursî olarak biliniyorsa da manevî alemde asrın vekili, yani müceddidi olduğu hakikatidir.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...