"Eğer âhirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak." Nasıl ışıklandırdığını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahiret hayatını bilen, ona iman eden bir aile ferdi, farzları yapar, günahlardan sakınır, faziletli ve güzel ahlaklı bir insan olur. Bunları yapan bir insanın da kalbi ve ruhu nura gark olur, âlemi ışıklanıp aydınlanır, maddî ve manevî cihetten huzurlu olur.

“Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer ahirete iman o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alakası derecesinde acı endişeler ve azaplar çeker. O cenneti, cehenneme döner veyahut geçici eğlenceler ve sefahetlerle aklını uyutur.”(1)

Ahiret inancının hâkim olduğu bir ailede, karı koca arasındaki münasebet karşılıklı şefkat ve hürmete dönüşür. Çünkü onların ebedî âlemde ebedî hayat arkadaşı olmalarına olan itikatları, eşler arasında muhkem ve sarsılmaz bir muhabbeti tesis eder.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...