"Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma..." ifadelerinin geçtiği pasajı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili pasajı aşağıya aldıktan sonra değerlendirmesi üzerinde duralım.

"Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a'mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz'î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder."(1)

Konu bütünlüğünde; insanda var olan binlerce latife ve duygudan bahsediliyor. Bu duyguların her biri inbisat etmeye müsait oldukları gibi, fıtratı bozan tavırlara karşı da gayet hassas ve naziktirler; tıpkı insanın maddi yapısı gibi. İnsan, beden ve vücudu sayesinde devletleri, coğrafyaları fetheder. Pehlivan olup nice insanları yerlere serer. Ancak aynı vücudu bir miktoba karşı mukavemet edemez, mağlup olur.

İnsan hafızası; ciltlerce kitapları içine alıp kaydeden bir kütüphane gibidir. Ancak bir yudum içkiyle veya zehirle bütün bu hafıza silinip gitmektedir. Veya harama nazar vb. günahlarla bu bilgilerin tümü silinip gitmektedir; tıpkı bir şehri, bir kıvılcımın yaktığı gibi...

İşte insandaki her bir duygu ve latife böyledir; bütün bir kainatı içine alıp yutacak kaabiliyete malik olan bu duyguların, bir diğer boyutu nazara veriliyor.

Her bir günah, fıtrata atılmış bir mermi, bir ok gibidir. Nazik ve hassas olan bu latife ve duyguların, günahlara karşı tahammülü yoktur. İşte bu sebepten Üstadımız, nazarları buraya çevirerek, önemli bir uyarıda bulunuyor.

Burda geçen; bir öpmek, bir lokma, bir işaret gibi ifadeler birer semboldur; her biri, fıtratımızı tahrip etmeye dönük bir günah ordusunu sembolize etmektedir.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Dördüncü Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ahmet33
Allah razı olsun.Bin barekallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
*MeLeK*

Allah razı olsun peki buradaki bir LEMA dan kasıt nedir? Işığın (mecazi anlam) ne gibi bir zararı olabilir ki? Buradaki LEMA manasını anlayamadım açıklar mısınız

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

“Lema” burada azıcık bir şey anlamında kullanılıyor bir dane, bir lokma, bir kelime de benzer anlamda kullanılıyor. Yani sana verilen o muazzam duygu ve cihazları dünyanın adi, basit ve önemsiz şeylerinde kullanıp heba etme onların yüzünü ahireti kazandıracak yüce ve yüksek gayelere çevir.

Lema felsefenin azıcık ışığını temsil ederken güneş ışığı ise vahyi temsil eder. İnsan felsefenin azıcık ışığına meftun olup vahye yüz çevirirse azıcık bir şey içinde batmış olur. Lema burada akıl ve nefsin dünyadan dünyalık adına aldığı cüzi aydınlanma ve menfaatleri temsil ediyor. Oysa akıl, kalp ve ruh gibi cihazlar ebedi saadeti kazanmak için insana verilmiş cüzi bir lema için değil.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR