"Bu risaleyi gören her bir zevk-i selim ashabı hayrette kalmakla beraber... Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan, herhalde takdir ve tahsin ve tasvip..." İzah eder misiniz? Yeni fark edenlerin de kalbi bozuk, aklı çürük müdür?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bu risaleyi gören her bir zevk-i selim ashabı hayrette kalmakla beraber kendilerinin istifadelerinden başka, gayrılarının da istifadelerine çalışmayı lâzım buluyorlar. Hususan ikinci burhanda beş nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan, her halde takdir ve tahsin ve tasvip ile 'Mâşâallah, fetebârekellah' diyecek; fakir, hakir görülen vücudunu teali ettirecek hârika bir mu’cize olduğunu derk ve tasdik edecek.”(1)

Burada ifade edilen risale Dördüncü Şuâ olan Âyet-i Nuriye-i Hasbiye’dir.

“Mânen ve rütbeten Beşinci Lem’a ve sureten ve makamen Otuz Birinci Mektubun Otuz Birinci Lem’a parıltısının kıymettar Dördüncü Şuâı ve Âyet-i Hasbiyenin mühim bir nüktesidir.”

"İHTAR: Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede Birinci Mertebe çok kıymettar bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu Birinci Mertebe, bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissî ve gayet ruhlu bir muamele-i imanî ve gayet gizli bir mükâleme-i kalbî suretinde, mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. Yoksa tam zevk edemez..."(2)

Bu Risale, manevî bir iksirdir. Bu Risaleyi dikkatli bir şekilde okuyanlar her halde takdir, tahsin ve tasvip ile “Mâşâallah, fetebârekellah” diyecekler. Ama aklı çürük, kalbi bozuk; yani küfür ve gaflet yüzünden, daima Risale-i Nur'da kusur arayanlar, bu takdiri yapamazlar, yapamadılar da.

Art niyetle sırf tenkit gözü ile bakanlar, bu Risaleden gereği gibi istifade edemezler; ama niyeti samimi olanlar ilk okumada hemen her meselesini anlamasa da feyizden mahrum kalmayacak, istifadesi de zamanla artacaktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, On Dördüncü Rica.
(2) bk. Şualar, Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...