"Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var." Söz konusu bu daire hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve insaniyet midesinden sonra, hadsiz geniş diğer bir sofra-i nimet açmak için, İslâmiyet ve iman akidelerini, çok rızık ister bir mânevî mide hükmüne getirip, onun rızık sofrasının dairesini mümkinat dairesinin haricinde genişletip, esmâ-i İlâhiyeyi de içine alır kılmıştır ki, o mide ile ism-i Rahmânı ve ism-i Hakîmi en büyük bir zevk-i rızkî ile hisseder, 'Elhamdü lillâhi alâ Rahmâniyyetihî ve alâ hakîmiyyetihî' der."

"Ve hâkezâ, bu mânevî mide-i kübrâ ile hadsiz nimet-i İlâhiyeden istifade edebilir. Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var."(1)

Akıl bir midedir, onun gıdası manalar ve tefekkürdür. Aklın sofrası ise, bütün kâinat ve içindeki sanatlardır. Çiçekler, böcekler, denizler, yıldızlar ve hakeza.

İnsaniyet bir midedir, onun gıdası insani değerlerdir. İnsaniyetin sofrası ise, insani hâl ve davranışlardır. Mesela, yardımlaşma, dayanışma, çalışkanlık, üretkenlik, hoşgörü, cömertlik vesaire gibi şeyler, insani değerlere ve insaniyete örnek olarak verilebilir.

Ruh bir midedir, onun gıdası iman ve ibadetlerdir. İmana dair her şey, ibadetin bütün türleri ruhun gıdası ve sofrası niteliğindedir.

Kalp bir midedir, onun gıdası aşk ve sevgi gibi şeylerdir. Kalbin sofrası ya muhabbet-i İlahidir ya da mecazi mahbuplardır. İlahi muhabbet saadet getirir, mecazi muhabbet bela getirir.

"Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur." (Rad, 13/ 28)

ayetinde de ihtar ve ikaz edildiği gibi, insanın ruh, kalp ve akıl midelerini tatmin edip doyuracak tek maşuk tek mabud Allah’tır. Hazreti İbrahim (as) gibi “La uhubbül afilin” (Fani şeyleri sevemeye değmez) deyip, mecazi şeylerden ruhumuzu ve kalbimizi arındırıp kurtarmalıyız; kalp ancak o zaman saadete erişir ve mutmain olur.

“Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var.” cümlesinde ifade edilen daire, insanın kalp dairesidir ve bu dairenin maşuku ve mahbubu Allah’ın sonsuz cemalidir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...