"Bütün arkadaşlarına yazıp ki, 'Sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, âsâyişe dokunmayınız.' dediği ve iki cereyan bu çekinmesinden ona zarar..." Buradaki iki cereyan nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yedincisi: Bu sırada dahilde o kadar dahilî, haricî heyecanlı parti cereyanları varken ve bundan tam istifade etmek, yani mahdut birkaç arkadaşına bedel çok diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken, sırf siyasete karışmamak ve ihlâsına zarar vermemek ve hükûmetin nazarını kendine celb etmemek ve dünya ile meşgul olmamak için, bütün arkadaşlarına yazıp ki, 'Sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, âsâyişe dokunmayınız.' dediği ve iki cereyan bu çekinmesinden ona zarar verdikleri, eskisi evhamından, yenisi de 'Bize yardım etmiyor.' diye ona çok sıkıntı verdikleri halde, ehl-i dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi âhiretiyle meşgul olan ve memleketinde, Nurs karyesinde öz kardeşine yirmi iki sene zarfında bir tek mektup yazmayan ve o vilâyetlerdeki dostlarına yirmi senede on mektup yazmayan bir bîçareye, onun âhiret meşguliyetine bu kadar ilişmeye hangi kanun müsaade ediyor?"(1)

“Eskisi evhamından” ifadesi ile CHP zihniyetine işaret edilirken; "yenisi de 'Bize yardım etmiyor.'..." ifadesi ile de Demokrat Partiye işaret ediliyor. Zaten bu dönemde bu iki siyasî partiden başka bir cereyan da yoktu.

Üstadımız, tek partili dönemdeki kadar olmasa da Demokrat Parti döneminde de sıkıntılara maruz bırakılmıştır...

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 214. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...