"Bütün emirler mânâ-yı melâikenin vücuduna şehadet ederler." cümlesinde emirlerin, meleklerin vücuduna işaretini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem hakkında yapılan “mülk-melekut” , “gayb-şehadet” , “dünya-ahiret” gibi ikili tasniflerden biri de “âlem-i halk, âlem-i emir” şeklindedir. Üstat Hazretlerinin ruhun âlem-i emirden olduğu beyanından hareketle, şöyle düşünebiliriz:

Beden halk âleminden, ruh ise âlem-i emirden olduğu gibi, yerküresi halk âleminden, yerçekimi emir âlemindendir. Keza, güneş halk âleminden, cazibesi emir âlemindendir. Kısacası bu âlemdeki bütün kanunlar emir âlemindendirler.

İşte, şu maddî âlemin sevk ve idaresinde görev alan bu kanunlar, şu görünen varlıkların ötesinde, görünmeyen ruhanî varlıkların da bulunduğuna şehadet ederler. Bir yağmur tanesine bile müekkel melek yaratan, onu tefekkür ettiren ve onun tesbihatını o meleğe temsil ettiren Cenab-ı Hak, elbette bu kanunlar âlemini de seyircisiz bırakmayacaktır. Nitekim bırakmamış ve onları hem temaşa eden, hem de Cenab-ı Hakk’ın izniyle onları sevk ve idare eden, onların dizginlerini elinde tutan ruhanî varlıklar yaratmıştır. Zaten melek kelimesinin kuvvet mânasına gelmesi de bu hakikati ders vermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

oğuzhangözüpek

Fiziki ALEMDE ; Meleklerin bazen izni ilahi ile görev alması bilinen bir konu.Ancak FİZİKİ ALEMDE cari olan DAİMİ kanunların icrasında MELEKLERİN daimi GÖREV ALDIKLARINA delil olarak bir AYET veya HADİSİ ŞERİF varmı?   

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"Gök yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler onun çevresindedir. Ve o gün Rabbının Arş`ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir" (el-Hâkka, 69/16,17)Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Size arşı taşıyan meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her birisinin kulak memesi ile boynunun arasındaki mesafe yedi yüz yıldır" (Ebû Dâvûd Sünne,18) meleklerin kanunların icrasında daimi görevli olmaları bu gibi ayet ve hadislerden tahric edilebilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...