"Cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya‘da yeni gurup, Amerika’da gündüz, Çin’de, Japonya’da sabah olduğu gibi..." İzah eder misiniz? Bu ülkelerin sonradan ay ile alakalı tetkikleri yok mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İngiltere ve İspanya’da Güneş yeni battığı, Amerika’da gündüz, Çin’de ve Japonya’da sabah olduğu için şakk-ı kamer mu’cizesinin vuku bulduğu gece vaktinde Ay o ülkelerde görünmez. Ay bir anda yarılıp tekrar birleştiği için, sair ülkelerde de görünmemiş oluyor. Görünse bu ülkelerin tarihlerinde bu mühim hâdisenin yer alması gerekirdi. Zaten ilk uzay çalışmasının 10 Aralık 2018’de yapıldığı dikkate alındığında, Ay’ın görülebileceği ülkelerde de bu hâdise hakkında bir araştırma yapılması, görülen parçalanmanın gerçek olup olmadığının incelenmesi mümkün değildir.

O yıllarda uzay ilimleri noktasında bütün dünya cehalet sisiyle kuşatılmış gibidir. Üstad Hazretleri İngiltere’yi bilhassa nazara vermekle, her tarafı denizlerle kaplı olan bu ülkede sisin çok olması cihetiyle bir teşbih yapmış ve İslamiyet güneşinin görünmesine cehaletin en büyük mâni olduğunu hatırlatmıştır. Bu cehalette en büyük hisse İngiltere’ye ait olsa gerektir. Zira İngilizler, İslâm âlemini bölüp parçalama ve dünyayı sömürme faaliyetlerinden İslam’ı incelemeye vakit bulamamışlardır!..

  • Bazı Müslümanlar kanyon görünümüne benzer NASA Ay fotoğraflarını, ayın belirli bir zaman önce ikiye ayrılıp yeniden birleştiği inancına delil olarak getirirler.(1)
  • Mevdûdî, Hindistan’ın bir vilayeti olan Malabar tarihinde bu olayın kayıtlı olduğunu da zikretmektedir.(2)

Dipnotlar:

1) Book: Treasures in the Sunnah - A Scientific Approach, Zaghloul El Naggar, pub. Al-Falah Foundation for Translation, Publication, and Distribution, 2004, ISBN 977-367-029-3, p41-43,
2) Mevdudî, Ebu’l Al’â, Tefhîmu’l-Kur’an, (Tercüme: Komisyon), İnsan Yayınları, İstanbul 1987, 6/45.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...