"...arza bağlı semaya asılı olan kameri ..." cümlesini izah eder misiniz? Ayrıca önce mi’rac mucizesi mi oldu, şakk-ı Kamer mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ay'ın arza bağlı olması, onun uydusu olması mânasındadır. Ay dünyanın yörüngesinde dönen ve ona bağlı olan bir uydudur. Hem dünyaya uydu hem de bize takvimcilik yapıyor.

"Ay'ın asılı olması" tabirinde ise, ayın boşlukta direksiz bir şekilde mu’cizevî olarak durmasına işaret ediyor.

Evet, sadece Ay değil, bütün yıldız ve galaksiler mükemmel ve mu’cizevî bir şekilde, boşlukta muallak bir vaziyette durduruluyorlar ki, burada Allah’ın sonsuz kudreti güneş gibi parlıyor.

Mi'rac hâdisesi, Receb ayı içerisinde vuku bulmuştur. Kuvvetli görüşe göre Medine'ye hicretten önceki bir buçuk yıl içerisinde (621) Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan gece vuku bulmuştur.

Ayın iki parçaya ayrılması, peygamberliğin sekizinci yılında olmuştur. Yani 618 tarihine denk geliyor. Şakk-ı Kamer mu’cizesi mi'ractan önce vuku bulmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...