"Zât-ı Ahmediye (a.s.m) kamerin açılmış iki nuranî kanadı gibi, risalet ve velâyet gibi iki nuranî kanadıyla, iki ziyadar cenahla evc-i kemâlâta uçmuş, tâ Kâbe Kavseyne çıkmış; hem ehl-i semâvat, hem ehl-i arza medar-ı fahr olmuştur." cümlesini izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Semâ-yı risaletin kamer-i münîri olan Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet, nasıl ki, mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velâyetin keramet-i uzmâsı ve mucize-i kübrası olan mi'rac ile yani bir cism-i arzı semâvatta gezdirmekle semâvâtın sekenesine ve âlem-i ulvî ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velâyetini ispat etti."

"Öyle de arza bağlı, semâya asılı olan kameri, bir arzlının işaretiyle iki parça ederek, arzın sekenesine, o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki, zât-ı Ahmediye (a.s.m.), kamerin açılmış iki nuranî kanadı gibi, risalet ve velâyet gibi iki nuranî kanadıyla, iki ziyadar cenahla evc-i kemâlâta uçmuş, tâ Kab-ı Kavseyne çıkmış; hem ehl-i semâvat, hem ehl-i arza medar-ı fahr olmuştur."(1)

Üstad Hazretleri burada, ayın ikiye bölünmesini ve iki parçaya ayrılmasını, açılmış iki nuranî kanat şeklinde tasvir ediyor. Arzlı derken de Peygamber Efendimiz (asm)'in beşerî yönüne atıfta bulunuyor. Yani Peygamber Efendimiz (asm) bir beşer olarak velayet makamı ve kulluğu ile Allah katında öyle bir makam ve derecesi var ki, Ay ve Güneş ona iki hizmetçidir.

Ay'ın ikiye bölünmesi mu’cizesinde Peygamber Efendimiz (asm)'in Allah katındaki kıymeti gök ehli olan meleklere ve ruhanîlere ilan ediliyor. Nasıl Peygamber Efendimiz (asm) dünyada insanlığın medar-ı iftiharı ise, bu gibi mu’cizeler ile sema ehline de bu derecesi gösteriliyor ki, onlar da onun manevî makamını bilsin, onlarında medar-ı iftiharları olsun demektir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in iki nuranî kanadından birisi velayet, diğeri ise risalettir. O (asm.) mi'raca velayet kanadı ile uçarken, dönüşte risalet ve nübüvvet kanadı ile dönüyor. Peygamber Efendimiz (asm)'in velayeti nübüvvetine bir mukaddeme ve bir basamaktır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...