"Ve tabii kanunlarına tatbik edilsin..." Beşinci Noktanın giriş kısmını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnşikak-ı kamer, kendi kendine, bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfî, tabii bir hadise değil ki, adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki, şems ve kamerin Hâlık-ı Hakîmi, Resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için, harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırr-ı irşad ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla, hikmet-i Rububiyetin istediği insanlara, ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir)

İnşikak-ı Kamer, kendi kendine olmuş tesadüfi bir hadise değildir. Bunu icap ettiren bazı sebeplere binaen kasti olarak icra edilmiştir. Bu ön sebepler ikinci cümlede “Resulünün Risâletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir.” şeklinde ifade edilir. O hale, Resulullah Efendimizin (asm) davasından hiç haberi olmayan insanların bu mucizeyi görmelerinde bir hikmet ve maslahat olmadığından, daha önce sayılan bazı sebeplerle bu hadise bütün insanlara görünmemiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...