Şakk-ı Kamerin vukuu konusunda neler söylenmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlk istifham Kureyş müşriklerinden gelmiştir. Onlar bu açık mucizenin vukuunu kabul etmeyerek sihir demişler ve iman etmekten uzak durmuşlardır.

Ayetin tefsirlerinde de geçtiği gibi, bazı zatlar da Ay’ın yarılmasının kıyamet yaklaştığında meydana geleceğini söylemişlerdir. Ancak, âlimlerin büyük çoğunluğu Ay’ın bir mucize olarak Peygamber Efendimizin (asm) bir işaretiyle yarılıp tekrar birleştiğini, kıyamete yakın ise büsbütün yarılacağını ve kıyametin kopacağını ifade etmişlerdir.

Zaten, kıyamet koptuğunda mesele ayın yarılmasıyla kalmayacak, bu âlem bir başka âleme dönüşmek üzere büyük inkılaplar geçirecektir. Tekvir Suresinde bu inkılaplar, mealen, “Güneş dürülüp toplandığında, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde, ...” (Tekvir, 81/1-3,..) şeklinde tasvir edilmektedir.

Günümüzdeki, bazı dinsiz feylesofların, ateistlerin ve materyalistlerin şakk-ı kamerin vukuunu kabul etmemeleri, doğrudan âyet-i kerîmeleri ve Peygamberimizi (asm.) inkâra dayanmaktadır.

  • Bazı Müslümanlar kanyon görünümüne benzer NASA ay fotoğraflarını, ayın belirli bir zaman önce ikiye ayrılıp yeniden birleştiği inancına delil olarak getirirler.(1)
  • Mevdûdî, Hindistan’ın bir vilayeti olan Malabar tarihinde bu olayın kayıtlı olduğunu da zikretmektedir.(2)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Ayın Yarılması Mucizesi

Dipnotlar:

1) Book: Treasures in the Sunnah - A Scientific Approach, Zaghloul El Naggar, pub. Al-Falah Foundation for Translation, Publication, and Distribution, 2004, ISBN 977-367-029-3, p41-43,
2) Mevdudî, Ebu’l Al’â, Tefhîmu’l-Kur’an, (Tercüme: Komisyon), İnsan Yayınları, İstanbul 1987, Cilt 6, s: 45.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...