Cehennem için söylenen "Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve çok hikmetleri ve âlem-i bekàya ait hizmetleri var. Ve zebâni gibi pek çok zîhayatın celâldarâne meskenleridir." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cehennem, sadece insanların ve cinlerin ceza mahalli değildir. Cehennem, aynı zamanda beka aleminde baki olarak Allah’ın bir çok celalli isim ve sıfatlarının tecelligahıdır. Nasıl cennette Allah’ın cemali isim ve sıfatları bizatihi kendini izhar ve ilan edecek ise, aynı şekilde celali isim ve sıfatlarda kendilerini izhar ve ilan edeceklerdir.

Cennette vazifeli huri, gılman, melekler vs. nasıl orda bulunup hizmet etmekten lezzet alıyor iseler, aynı şekilde cehennemde vazifeli zebani ve diğer varlıklar da kendilerine mahsus bir lezzet alacaklardır. Hem de Allah’ın celali isim ve sıfatlarının oradaki dehşetli tecellilerini seyredeceklerdir. Bundan da ayrıca lezzet alacaklardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...