Cemi' enbiyanın delâil-i nübüvvetleri, sıdk-ı Muhammed'e (a.s.m.) delildir ve cemi' mu'cizatları, Muhammed'in bir mu'cize-i mâneviyesidir. Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şayet geçmişteki peygamberler, peygamberlik kurumunu insanlık içinde yerleştirip kökleştirmemiş olsalar idi Peygamber Efendimiz (asv)'in nübüvvetini insanlık kavramakta ve kabullenmekte zorlanacak, hayret ve şaşkınlık içinde kalacaklardı. Zira daha önce hiç duymadıkları ve geleneği olmayan bir şeyin kabul edilmesi, insan için çok zor ve müşkildir.

Mazideki binlerce peygamberler Peygamber Efendimiz (asv)'in kökü ve esası hükmünde iken, istikbaldeki milyonlarca evliya ve asfiyalar ise Peygamber Efendimiz (asv)'in meyve ve çiçekleri hükmündedir. Bir cihetle nübüvvet ulu bir çınar gibi kökü mazide dal ve budakları istikbalde, haşmetle kendini insanlığa kabul ettiriyor.

Mazideki peygamberlerin mucizeleri ve nübüvvetleri manen Peygamber Efendimiz (asv)'in destekçisi ve tasdikçisidir. Şayet onlar mazide çıkıp peygamberlik kurumunu ve mucizelerini insanlığa tanıtıp yerleştirmese idi, Peygamber Efendimiz (asv) peygamberlik noktasından yalnız kalıp, manevi açıdan desteksiz kalacaktı, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...