"Cemi' enbiyanın delâil-i nübüvvetleri, sıdk-ı Muhammed'e (a.s.m.) delildir ve cemi' mu'cizatları, Muhammed'in bir mu'cize-i mâneviyesidir." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cemî-i enbiyanın delail-i nübüvvetleri, sıdk-ı Muhammed'e (a.s.m) delildir ve cemî-i mu'cizatları, Muhammed'in bir mu'cize-i maneviyesidir (Aleyhimüsselâm). Bunda dikkat edersen, anlayacaksın."(1)

Peygamberlerin (a.s.) peygamberliklerine delil olan ne kadar sıfat varsa, bütün bunların Efendimiz (a.s.m)'da daha kamil ve cami olması hasebiyle, O'nun (a.s.m) peygamberliğine de delildir.(2)

Ayrıca bütün peygamberlerin gösterdikleri mucizelerin daha kalitelisini ve mükemmelliğini ortaya koyması hasebiyle de, adeta Efendimiz (a.s.m)'in manevi bir mucizesi hükmüne geçer. Mesela mi'rac mucizesinin emsali yoktur, kamerin (ay) ikiye ayrılmasının benzeri yoktur v.s.

Bununla beraber, şayet geçmişteki peygamberler, peygamberlik kurumunu insanlık içinde yerleştirip kökleştirmemiş olsalardı, Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvvetini insanlık kavramakta ve kabullenmekte zorlanacak, hayret ve şaşkınlık içinde kalacaklardı. Zira daha önce hiç duymadıkları ve geleneği olmayan bir şeyin kabul edilmesi, insan için çok zor ve müşkildir.

Mazideki binlerce peygamberler Peygamber Efendimiz (asm)'in kökü ve esası hükmünde iken, istikbaldeki milyonlarca evliya ve asfiyalar ise Peygamber Efendimiz (asm)'in meyve ve çiçekleri hükmündedir. Bir cihetle nübüvvet ulu bir çınar gibi kökü mazide dal ve budakları istikbalde, haşmetle kendini insanlığa kabul ettiriyor.

Mazideki peygamberlerin mucizeleri ve nübüvvetleri manen Peygamber Efendimiz (asm)'in destekçisi ve tasdikçisidir. Şayet onlar mazide çıkıp peygamberlik kurumunu ve mucizelerini insanlığa tanıtıp yerleştirmeseydi, Peygamber Efendimiz (asm) peygamberlik noktasından yalnız kalıp, manevi açıdan desteksiz kalacaktı, denilebilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsuru'l-Akide), İkinci Maksat.
(2) bk. Peygamberlerde Bulunan Müşterek Vasıflar Nelerdir?

İlgili ders videosu için tıklayınız:
- Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (48. Bölüm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...